aaarss

Economie (algemeen)

De gemeente Nevele is een landelijke gemeente met veel land- en tuinbouwbedrijven.

Bovendien kent Nevele nog tal van andere bedrijven waarvan vele behoren tot het KMO-type met een overwicht aan bedrijven uit de bouwnijverheid.

In de dienstensector zijn de belangrijkste werkgevers het gemeentebestuur, het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk (OCMW), de scholen (lager onderwijs) en het Multifunctioneel centrum (MFC) Ten Dries.