aaarss

Wijkwerken

Wat?
Op 1 januari 2018 werd PWA (Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap) omgevormd tot wijk-werken.

Voor wie?
Privé-personen, plaatselijke overheden, scholen, vzw's, verenigingen, land- en tuinbouwbedrijven kunnen bij het wijk-werken terecht om klein tuinonderhoud en kleine herstellings- en onderhoudswerken te laten uitvoeren, voor administratieve hulp, voor begeleiding van zieken, kinderen, bejaarden en personen met een beperking.

Wat zijn de stappen?
U moet zich eerst registreren op www.vdab.be/wijk-werken. Na uw registratie betaalt u een jaarlijkse bijdrage van 7,50 euro. Daarna kunt u beroep doen op een wijk-werker en betaalt u per gepresteerd uur. Voor een wijk-werkcheque betaalt u 7,45 euro per uur. Er zijn papieren en elektronische cheques.

Meer info: Zitdag gemeentehuis, Cyriel Buyssestraat 15, 9850 Nevele, elke eerste woensdag van de maand van 9.00 tot 11.45 uur. 's Namiddags werkt Ilse De Weirdt, VDAB bemiddelaar, na afspraak, tel. 09 381 69 85, www.vdab.be/wijk-werken