aaarss

Landbouwramp

Landbouw

Cyriel Buyssestraat 15
9850 Nevele
landbouw@nevele.be

Wat?
Als u als landbouwer getroffen wordt door een landbouwramp (bijvoorbeeld ten gevolge van een extreme droogte of een overvloedige regenval) dan kunt u onder bepaalde voorwaarden, aanspraak maken op een tussenkomst van het Rampenfonds voor schade die niet gedekt wordt door een verzekeringspolis.

Waar kunt u terecht?
Dienst Stedenbouw, tel. 09 321 92 36

Wat zijn de stappen?
De ministerraad erkent een ramp op basis van twee criteria: het uitzonderljk karakter of de omvang van de schade. Bij het eerste criterium speelt het advies van het Koninklijk Metereologisch Instituut (KMI) een bepalende rol. Voor het tweede criterium geldt dat het totale schadebedrag hoger moet liggen dan 1 250 000 euro.
Als de ramp erkend is, richt het provinciebestuur een dienst op die verantwoordelijk is voor de volledige afhandeling van het dossier met uitzondering van de betaling. Die gebeurt immers door de dienst Rampenschade van de Federale Overheidsdienst Binnenlandsze Zaken. Zend eerst een aanvraagformulier in twee exemplaren naar het gemeentebestuur, departement Grondgebiedszaken. Deze zendt uw dossier naar de provincie voor verdere afhandeling.

Info:
Federale directie Civiele Veiligeheid, Kalandeberg 1, 9000 Gent, tel. 09 269 82 74, fax 09 269 82 70