aaarss

Bedrijventerrein Ter Mote

Lokale economie

Cyriel Buyssestraat 15
9850 Nevele
tel. tel. 09 321 92 49
lokaleeconomie@nevele.be

Wat?
Het lokaal bedrijventerrein Ter Mote is een ambachtelijke zone van 4,2 ha, gesitueerd op gronden langs de Biebuyckstraat in Nevele, tussen Leefschool Klavertje Vier en de kapel Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes (kaart). Het is een realisatie van Veneco2 in samenwerking met het gemeentebestuur Nevele. Veneco2 is een intergemeentelijk samenwerkingsverband met 26 gemeenten en de Provincie Oost-Vlaanderen.
Het bedrijventerrein biedt plaats aan negen lokale ambachtelijke bedrijven die voordien zonevreemd waren (zonevreemde bedrijven zijn bedrijven die zich in een gebied bevinden dat een andere bestemming dan zone voor ambachtelijke bedrijven heeft) of die uitwijkmogelijkheden zochten. Verder huisvest het terrein ook acht bedrijven die afkomstig zijn van buiten Nevele. Al deze bedrijven zijn CO2 neutraal voor hun elektriciteitsverbruik door bijvoorbeeld zelf elektriciteit op te wekken en een groenestroomcontract af te sluiten met hun energieleverancier.
Al deze bedrijven hebben zich bovendien ertoe geëngageerd om van hun bedrijfssite een aantrekkelijk geheel te maken waar bedrijvigheid, architectuur en groenvoorzieningen mooi gecombineerd worden. Veneco2 zelf voorziet ook in een groenaanleg op het openbaar domein dat mooi aansluit op het omliggende landschap en bij de neogotische kapel O-L-V van Lourdes (1888).

Waar komt de naam Ter Mote vandaan?
Een mote is een kleine kunstmatig aangelegde heuvel. Op de plaats en in de omgeving van het huidige bedrijventerrein bevonden zich in het midden van de 17de eeuw twee omwalde hoeven die gebouwd waren op een mote. Vandaar dat gekozen werd voor Ter Mote als naam van het bedrijventerrein en als straatnaam.

Omleidingsweg
Het bedrijventerrein wordt binnenkort verbonden met de Graaf Van Hoornestraat via een omleidingsweg. Dat heeft een aantal voordelen:

  • vlottere bereikbaarheid van het terrein vanuit het zuiden van de gemeente;
  • positief effect op de (verkeers)leefbaarheid van de kern van Nevele;
  • optimale aanleg van de nutsvoorzieningen.

Waar kunt u terecht?
Dienst Lokale Economie

Regelgeving?
Website van de Intercommunale Vereniging Veneco2