aaarss

Cijfermateriaal

Gemeentelijke profielschets

De Vlaamse overheid maakte voor elke gemeente een interessante profielschets met allerhande statistische info over de gemeente en haar OCMW. U vindt er onder meer bevolkingscijfers, gegevens over het gemeente- en OCMW-personeel, cijfers over de financiële situatie van de gemeente en het OCMW, gegevens over het onderwijs, welzijn, milieu, economie, werkgelegenheid, …

Bekijk hier de meest recente profielschets van de gemeente Nevele.

Meer info: website Vlaamse overheid

Aantal inwoners

Op 1 januari 2017 telde Nevele 12.108 inwoners, waarvan 6.056 vrouwen en 6.052 mannen. De verdeling per deelgemeente ziet er als volgt uit:

opmerking: Deze cijfers geven een zeer goed beeld van de werkelijkheid maar blijven officieus.

Deelgemeente Aantal vrouwen Aantal mannen Totaal

Hansbeke

1.022

1.053

2.075

Landegem

1.641

1.637

3.278

Merendree

1.017

1.037

2.054

Nevele

1.438

1.406

2.844

Poesele

243

227

470

Vosselare

695

692

1.387

Totaal

6.056

6.052

12.108

Downloads:

Administratieve situering

Provincie: Oost-Vlaanderen
Administratief arrondissement: Gent
Kieskanton: Nevele
Gerechtelijk kanton: Zomergem
Arbeidsrechtbank: Gent
Politierechtbank: Gent
Rechtbank van Koophandel: Gent
Hypotheekkantoor: Gent II
Ontvangkantoor belastingen: Deinze
Registratiekantoor: Sint-Lievenslaan 29, 9000 Gent, tel. 025772300
Kantoor voor controle BTW: Gent V (Gaston Crommenlaan 6 bus 204, 9050 Gent, tel. 0257 92 050)

Het wegennet

Het wegennet in Nevele bedraagt in totaal 297.2 km waarvan 229.5 km in beheer van de gemeente. De rest van de wegen wordt beheerd door het gewest (AWV en WenZ). Nevele wordt doorkruist door de autosnelweg E40 (27.4km), de gewestweg N437 (Sint-Martens-Leerne - Vosselare - Nevele – Hansbeke - 8,4km) en de N461 (Gent - Merendree - Hansbeke – Zomergem – 7,6km).

Waterwegen

Het Schipdonkkanaal en het kanaal Gent-Oostende zijn belangrijke verkeersaders voor de binnenscheepvaart.

Openbaar vervoer

Nevele ligt aan de spoorlijn Brussel-Oostende. Er zijn twee stations met rechtstreekse verbindingen naar Gent en Brugge: een in Landegem en een in Hansbeke (stopplaats).
Lijnbussen voeren u naar de steden Gent, Deinze en Tielt. Er is ook een belbus (Zulte-Deinze-Nevele). Deze belbus rijdt op telefonische aanvraag alle dagen uit.

Economie

Nevele is een landelijke gemeente met veel land- en tuinbouwbedrijven.
Bovendien telt Nevele nog tal van andere bedrijven waarvan vele behoren tot het KMO-type met een overwicht aan bedrijven uit de bouwnijverheid. Er is een bedrijventerrein Ter Mote nabij het centrum van Nevele.