aaarss

Archief

Gemeentelijke archiefstukken kunt u raadplegen na afspraak met het Secretariaat.

Voor genealogische opzoekingen (opmaken van een stamboom) in de registers van de Burgerlijke Stand dient u in het bezit te zijn van een attest van de rechtbank van eerste aanleg. U dient ook een afspraak te maken met de dienst Burgerzaken.

De bevolkingsregisters zijn niet raadpleegbaar.

Meer info:

  • Secretariaat, Cyriel Buyssestraat 15, 9850 Nevele, tel. 09 321 92 25, e-mail: secretariaat@nevele.be
  • Dienst Burgerzaken, Cyriel Buyssestraat 15, 9850 Nevele, tel. 09 321 92 53, e-mail: burgerzaken@nevele.be