aaarss

Ereburgers

De gemeenteraad kent op basis van een gemeentelijk reglement en van een gemotiveerd voorstel een ereburgerschap toe aan inwoners die hebben bijgedragen:

 • aan het welzijn of de welvaart van onze gemeente;
 • tot de bekendheid en de uitstraling van de naam en faam van de gemeente.

Aan het ereburgerschap is geen geldelijke vergoeding of bezoldiging verbonden. Het ereburgerschap wordt in een oorkonde vastgelegd.

De gemeenteraad kende aan volgende inwoners de titel van ereburger toe:

 • Zanger Johan Verminnen in 1991
 • Kunstschilder Jan Burssens (°27.06.1925 - + 11.01.2002) op 7 april 2001
 • Barones en schrijfster Monika van Paemel op 22 maart 2005
 • Professor Willy Baeyens op 22 maart 2005
 • Heemkundige Jan Luyssaert op 24 april 2012
 • Wielrenner en ploegleider Walter Planckaert op 6 november 2015
 • Schrijver Erwin Mortier op 29 november 2016
 • Heemkundige André Bollaert op 25 september 2018

Monika Van Paemel en Johan Verminnen zijn ook de meter en de peter van het Baron Cyriel Buysse bier.

Volgende personen ontvingen machtiging om de eretitel van hun ambt te dragen:

 • Ere-burgemeester Roger Boone
 • Ere-burgemeester Antoine Van Speybroeck
 • Ere-schepen Hugo Verhaege
 • Ere-schepen Camiel De Cocker
 • Ere-schepen Antoine De Gheest
 • Ere-schepen Gilbert Hautekeete
 • Ere-schepen Georges Mannekens
 • Ere-schepen Jules Schelstraete
 • Ere-schepen Patrik Van de Casteele
 • Ere-schepen José Van Oost
 • Ere-schepen Ilbert Vervaeke
 • Ere-voorzitter OCMW graaf Baudouin de Bousies-Borluut
 • Ere-voorzitter OCMW Brigitta Mortier

Regelgeving?

Reglement op het toekennen van ereburgerschap (147.7 kB)