aaarss

Erediensten (parochies)

Parochies in Nevele

Website van de parochie Nevele

De zes parochies (Nevele, Hansbeke, Landegem, Merendree, Poesele, Vosselare) vallen onder het dekenaat Deinze. Lees meer op de website van het dekenaat.

Een culturele activiteit organiseren in een kerk?

In onze gemeente bevinden zich zes kerken. Lokale verenigingen kunnen onder bepaalde voorwaarden een activiteit in één van deze kerken organiseren. De activiteit dient aan een aantal voorwaarden te voldoen:

  • de activiteit mag niet in strijd zijn met de democratische basisprincipes van onze samenleving, met de openbare orde en de goede zeden;
  • de activiteit mag niet indruisen tegen de geest van en de bestemming van het gebouw.

Bovendien dienen alle personen die aan de activiteit meewerken dat te doen met respect voor de kerk, de eredienst en het katholieke geloof.

Kostprijs

  • forfaitair 200 euro per dag voor een activiteit met zittend publiek;
  • forfaitair 100 euro per dag voor een activiteit zonder zittend publiek.

Aanvragen
Documenten in verband met huur kerkgebouw kunnen worden aangevraagd via parochienevele@gmail.com

Pastoor
E.H. Luc Verhasselt (vanaf september 2017)