aaarss

Logo

mail

Het gemeentelijk logo bestaat uit:

  • het woordmerk (= de naam): Gemeente Nevele en de slagzin Een landelijk kruispunt van wegen…Dat duidt enerzijds op het landelijke aspect van Nevele, dat beschikt over talrijke akkers en landbouwgronden. Anderzijds verwijst de slagzin naar de gunstige verkeersligging van de gemeente;
  • het beeldmerk dat ook een samensmelting is van de twee aspecten die Nevele typeren. Enerzijds beschikt het beeldmerk over een gestileerde voorstelling van een zonnig akkerlandschap dat het landelijk aspect van Nevele accentueert. Anderzijds verwijst het beeldmerk ook naar de zes deelgemeenten die een vertakking vormen van één groter geheel, namelijk de gemeente Nevele. 

Meer info:
Informatiedienst, Cyriel Buyssestraat 15, 9850 Nevele, tel. 09 321 92 15, info@nevele.be

Download hier het logo van de gemeente nevele: