aaarss

Klimaatgezond

Milieu, Natuur en Duurzaamheid

Cyriel Buyssestraat 15
9850 Nevele
tel. 09 321 92 46
milieudienst@nevele.be

Nevele ten strijde tegen de klimaatverandering

klimaatgezond_Nevele Korte Keten Meetjesland

Nevele wil klimaat gezond worden en ondertekende daarom het Burgemeestersconvenant. Daarin engageert de gemeente zich om de uitstoot van CO2 op haar grondgebied met minstens 20 % te verminderen tegen 2020. Om deze ambitieuze doelstelling te bereiken, ontwikkelde de gemeente samen met de provincie Oost-Vlaanderen en met enkele inwoners een klimaatplan.  Lees het volledig Duurzaam Energie Actie Plan van de gemeente hier (3.9 MB) .

Meer info: www.klimaatgezondnevele.be

Korte Keten

Werk je mee aan een klimaat gezondere gemeente? Als particulier kan je impact hebben met je eigen koopgedrag! Lokale producten en seizoengroenten en -fruit kopen is al een stap in de goede richting. Korte keten betekent dat je rechtstreeks, of via zo weinig mogelijk tussenschakels, bij de producent koopt. Je voeding komt dus via de kortste weg van bij de boer op je bord. Korte keten is eerlijk, duurzaam en vooral ook heel erg lekker! Eerlijk, omdat de boer een eerlijke prijs ontvangt voor zijn producten. Duurzaam, omdat er minder transport en koeling moet worden voorzien. En tot slot is het ook heel lekker omdat de producten vers van het veld komen. Hier vind je voorbeelden van lokale producenten in Nevele. De lijst wordt aangevuld, dus neem regelmatig een kijkje!

Windturbines in Nevele

NV Electrabel GDF Suez kreeg op 13 september 2016 een milieuvergunning voor twintig jaar om vijf windturbines te exploiteren aan de noordzijde van de autosnelweg E40 in Nevele, tussen het op- en afrittencomplex en de Gaverstraat. Op 30 november 2016 ontving NV Electrabel GDF Suez ook een stedenbouwkundige vergunning van de gewestelijk stedenbouwkundige ambtenaar om deze vijf windturbines te plaatsen.

Bekijk hier (2.2 MB) de inplanting van deze windturbines op kaart.

Elke windturbine heeft een elektrisch vermogen van maximaal 3000 kW. De bijhorende transformatoren hebben een individueel nominaal vermogen van 3350 kVa.