aaarss

Omgevingsvergunning

De gemeente Nevele startte, net als alle Vlaamse gemeenten, met de omgevingsvergunning op 1 januari 2018. Sinds dan spreken we niet meer van een stedenbouwkundige vergunning (bouwvergunning) of milieuvergunning, maar kan je enkel nog een omgevingsvergunningsaanvraag digitaal indienen. Een dergelijke aanvraag kan zowel dienen voor het bouwen van een woning, het verkavelen van een grond als voor het exploiteren van een landbouwbedrijf.

Bekendmakingen
Openbare onderzoeken