aaarss

Rioleringswerken in Lostraat in Merendree

In de toekomst worden alle woningen in de Lostraat aangesloten op een nieuwe riolering voor afvalwater. Deze riool wordt aangelegd vanaf de Eikendreef en eindigt nabij de gemeentegrens met Lovendegem. Een riolering voor regenwater start ook aan de Eikendreef en loopt tot aan de Durmenstraat. Verderop staan de baangrachten in voor het afvoeren van het regenwater. Op twee plaatsen maakt deze riolering de aansluiting met waterlopen die het regenwater afvoeren naar de Oude Kale en Het Geleed.

Verkeersmaatregelen
De Lostraat wordt grondig vernieuwd met veel aandacht voor de verkeersveiligheid. De werken gebeuren zonder onteigeningen. Dat betekent dat we ons houden aan dezelfde wegbreedte. Op de rijweg duiden fietssuggestiestroken de plaats van de fietser aan. Alleen tussen de Oostergemstraat en nr. 55 is er een inname van de wegberm om een aanliggend fietspad aan te leggen. De snelheid wordt tweemaal afgeremd door middel van twee verkeersplateaus. Deze situeren zich aan de Eikendreef en de Oostergemstraat ter hoogte van de kapel. Het snelheidsregime van de Lostraat buiten bebouwde kom blijft 50 km/uur.

1ste Infovergadering en aanbesteding
Op 16 maart 2015 organiseerde het gemeentebestuur een eerste infovergadering voor de bewoners van de Lostraat. Er werd onder meer een toelichting gegeven over de afkoppelingsstudie (scheiden van afvalwater en regenwater op privaat terrein). Op 25 september 2015 leverde de gewestelijk stedenbouwkundige ambtenaar de stedenbouwkundige vergunning af. Het college besliste op 26 oktober 2015 om het aanbestedingsdossier goed te keuren. Op basis van deze plannen en bijhorende documenten konden aannemers meedingen naar deze opdracht. De opdracht werd toegewezen op 20 januari 2016 aan aannemer De Witte uit Maldegem.

Kostprijs
Voor dit dossier werken we samen met het ontwerpbureau Plantec, de gemeentelijke rioolbeheerder FARYS, de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en alle nutsmaatschappijen (voor kleine aanpassingen tijdens de werken). De kostprijs bedraagt 1.950.701,08 euro (incl. btw).  Het aandeel voor de gemeente Nevele bedraagt: 450.158,29 euro (incl. btw). Het aandeel Farys-Aquario bedraagt 1.500.542,78 euro (btw niet van toepassing), op dit gedeelte ontvangen we een subsidie van de VMM van 296.730,46 euro.

2de Infovergadering

Op maandag 14 maart 2016 volgde een tweede infovergadering waarop volgende zaken aan bod kwamen: de inhoud van de werken, info over de start, de fasering en de duur van de werken, de verkeershinder en de bereikbaarheid, de werken van Eandis, een kennismaking met de aannemer.

Fasering en stand van zaken

De werken startten op 4 april 2016. Nieuwe rioleringen en rijwegverhardingen zijn reeds aangelegd tussen de Eikendreef en Lostraat nr. 37 (= fase 1 en 2) en tussen Durmenstraat en de gemeentegrens met Lovendegem (= fase 3 en 6).

Vanaf 9 januari 2017 volgt fase 4, er wordt gestart met het opbreken van de rijweg en het aanleggen van het gescheiden rioleringstelsel in de Lostraat in het gedeelte tussen de Durmenstraat en de Oostergemstraat (beide kruispunten zijn inbegrepen in de werkzone).

Tijdens deze fase zijn volgende straten doodlopend ingericht en enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer : de Lostraat vanaf de Lobrug tot net voor de Durmenstraat, de Durmenstraat vanaf de Veldestraat tot net voor de Lostraat, de Lostraat vanaf de kapel.

De Oostergemstraat, Valkenstraat en Meersstraat zijn bereikbaar zijn via Merendreedorp.

Om vanuit Merendree naar Lovendegem te rijden is er een wegomlegging via de Veldestraat en verder over het grondgebied Zomergem en Lovendegem, dit verloopt via de Durmstraat, Moerstraat, Kruisstraat en Vellare.

Downloads
De presentaties die getoond werden op de infovergadering kan je hier raadplegen:

toelichting GEMEENTE info inkomenscompensatievergoeding zelfstandigen (699.6 kB)

toelichting PLANTEC inhoud fasering en timing (2.6 MB)

toelichting FARYS afkoppelingswerken (163.4 kB)

Hieronder vind je de informatiebrieven van Farys terug:

infobrief aanvang werken Lostraat   (infobrief maart 2016)

Bewonersbrief_Lostraat_15092016 (infobrief september 2016)

De fasering van de werken kan je hier raadplegen:

FASE 1

Lostraat (vanaf 1ste kruispunt Oostergemstraat tot Eikendreef incl. Oostergemstraat nrs. 2 en 4)

April – augustus - oktober 2016

FASE 2

Lostraat (vanaf 1ste kruispunt Oostergemstraat tot nr. 32/nr. 37)

augustus - september - oktober 2016

FASE 3

Lostraat (vanaf nr. 55 tot en met kruispunt Durmenstraat)

oktober - december 2016

FASE 4

Lostraat (vanaf kruispunt Durmenstraat tot 2de kruispunt Oostergemstraat)

december 2016 - februari 2017

FASE 5

Lostraat (vanaf 2de kruispunt Oostergemstraat tot nr. 32/nr. 37)

februari - april 2017

FASE 6

Lostraat (vanaf nr. 55 tot grens Lovendegem).

november 2016 – januari 2017

Bekijk hier de werken op kaart:

http://www.geopunt.be/kaart?app=Hinder_in_kaart_app&GIPODID=708303