aaarss

Gezonde gemeente

In juni 2010 namen gemeente en OCMW de beslissing om deel te nemen aan het project Gezonde Gemeente. Na Assenede en Aalter was Nevele daarmee de derde Meetjeslandse gemeente die dit initiatief nam. 

Er wordt hiervoor samengewerkt met Logo Gezond+ vzw, die het project inhoudelijk begeleidt. Jaarlijks wordt er tussen de gemeente Nevele en Logo Gezond+ vzw een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. In die samenwerkingsovereenkomst worden telkens een aantal concrete doelstellingen vastgelegd omtrent gezondheid die  men dat jaar gerealiseerd wil zien. 

De uitwerking gebeurt door een stuurgroep, die bestaat uit ambtelijke en politieke vertegenwoordigers van gemeente en OCMW, de regioverantwoordelijke van Logo Gezond+ vzw en vertegenwoordigers uit het middenveld.