aaarss

Woonvoorzieningen (senioren)

Aanleunflats 

De sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard is eigenaar van 21 aanleunflats in Wallenbulk in Nevele, waarvan drie flats gehuurd worden door het OCMW van Nevele. Deze verhuurt ze op zijn beurt aan inwoners van Nevele.

Diensten

Omdat de flats gelegen zijn naast het Woonzorgcentrum Ter Leenen, kunnen de bewoners van de flats onder bepaalde voorwaarden beroep doen op een aantal diensten die aangeboden worden door het woonzorgcentrum zoals:

  • het nuttigen van het middagmaal in de refter van het WZC Ter Leenen;
  • deelname aan bepaalde animatieactiviteiten;
  • verzekeren permanentie noodoproepsysteem.

De bewoners van de flats kunnen ook gebruikmaken van de diensten aan huis die het OCMW aanbiedt zoals de Poetsdienst, de Warme Maaltijden aan huis, de Goeiemorgentelefoon, de Mindermobielencentrale.

Info:

  • Sociale dienst OCMW Nevele, Graaf van Hoornestraat 26, 9850 Nevele, tel. 09 371 93 44, socialedienst@ocmwnevele.be, maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.00 of in de namiddag na afspraak;
  • Volkshaard Gent, Ravensteinstraat, 12, 9000 Gent, tel. 09 223 50 45, info@volkshaard.be