aaarss

Pensioen

Wat?
Er bestaan drie pensioenstelsels: het werknemersstelsel (arbeiders en bedienden), het pensioen voor zelfstandigen en het ambtenarenpensioen.

Waar kunt u terecht?
In het Sociaal Huis kunt u terecht voor de pensioenaanvragen voor de privé-sector, zowel voor werknemers als zelfstandigen. Voor de pensioenen bij de openbare diensten (ambtenarenpensioen) dient u met de betrokken werkgever contact te nemen.
Iedereen kan vanaf 55 jaar een voorlopige pensioenberekening vragen bij de Infodienst Pensioenen in Brussel. Formulieren hiervoor kunt u krijgen in het Sociaal Huis.
De aanvragen voor rustpensioen, inkomensgarantie voor ouderen en een overlevingspensioen dient u te richten aan het Sociaal Huis. Daar kunt u ook terecht voor allerlei inlichtingen over pensioenaangelegenheden.

Info:

  • OCMW-Sociaal Huis, Graaf van Hoornestraat 26, 9850 Nevele, tel. 09 371 93 44, sociaalhuis@ocmwnevele.be, website OCMW Nevele
  • Rijksdienst voor Pensioenen, Zuidertoren, 1060 Brussel, tel. 02 529 21 11 of Koningin Fabiolalaan 116, 9000 Gent, tel. 09 248 38 11,  info@onprvp.fgov.be