aaarss

Sociale voordelen (senioren)

Wat?
Het gemeentebestuur voorziet in volgende premies specifiek voor senioren:

Het OCMW voorziet ook in een aantal premies specifiek voor senioren

Het OCMW biedt u verder hulp bij de aanvraag van tal van andere sociale voordelen zoals sociaal telefoontarief, sociaal tarief voor elektriciteit en gas,... 

Info:
OCMW Sociaal Huis, Graaf van Hoornestraat 26, 9850 Nevele, tel. 09 371 93 44, sociaalhuis@ocmwnevele.be , website OCMW Nevele

Verder hebben bepaalde senioren recht op een aantal huisvestingspremies van de provinciale, Vlaamse en federale overheid. Hiervoor verwijzen wij naar de Vlaamse Infolijn, tel. 1700 en volgende websites: website Vlaamse overheid
en website premiezoeker

De netwerkbeheerder Eandis geeft bepaalde energiepremies voor huishoudelijke gebruikers die investeren in energiezuinige installaties en toepassingen.