aaarss

Buitengewoon onderwijs en internaten

Buitengewoon Onderwijs

  • Buitengewoon Basis Onderwijs (BuBaO) Ten Dries (type 4), Dennendreef 62, 9850 Landegem, tel. 09 37167 12,  bubao@tendries.be,
    website.Het Buitengewoon Kleuter Onderwijs is toegankelijk voor motorisch en meervoudig gehandicapte kinderen van tweeënhalf tot zes à acht jaar. Het Buitengewoon Lager Onderwijs is voor kinderen van zes à acht jaar tot dertien à vijftien jaar.
  • Buitengewoon Secundair Onderwijs (BuSO) Ten Dries (type 4), Dennendreef 60, 9850 Landegem, tel. 09 371 98 66, buso@tendries.be, website
    Het BuSO bereidt motorisch en meervoudig gehandicapte adolescenten (13-21 jaar) voor op sociale integratie en bezigheid.

MFC Ten Dries

Multifunctioneel Centrum (MFC) Ten Dries, Poeldendries 32, 9850 Landegem, tel. 09 371 60 66, tendries@tendries.be, website
Internaat, semi-internaat en kortverblijf voor jongens en meisjes van 1 tot 21 jaar met een motorische en een meervoudige handicap. Het MFC biedt medische, paramedische, opvoedkundige en sociale begeleiding en administratieve en technische ondersteuning.