aaarss

Sociale voordelen (pers.met beperking)

Wat?
Het OCMW voorziet in een aantal premies voor personen met een beperking.

Het OCMW biedt aan personen met een beperking ook hulp bij de aanvraag van tal van andere sociale voordelen zoals sociaal telefoontarief, sociaal tarief voor elektriciteit en gas,... 

Info:
Sociaal Huis in het OCMW, Graaf van Hoornestraat 26, 9850 Nevele, tel. 09 371 93 44, sociaalhuis@ocmwnevele.be,  website OCMW Nevele

Verder hebben bepaalde personen met een beperking recht op een aantal huisvestingspremies van de provinciale, Vlaamse en federale overheid. Hiervoor verwijzen wij naar de Vlaamse Infolijn, tel. 1700 en volgende websites: website Vlaamse overheid en website premiezoeker
De netwerkbeheerder Eandis geeft bepaalde energiepremies voor huishoudelijke gebruikers die investeren in energiezuinige installaties en toepassingen.