aaarss

Zorgbedrijf Meetjesland

 Op 1 januari 2018 zullen de woonzorgcentra, de assistentiewoningen  en de thuiszorgdiensten van de OCMW's van Evergem, Maldegem en Nevele ondergebracht worden in een verzelfstandigde OCMW-vereniging "Zorgbedrijf Meetjesland", met eigen ondersteunende diensten.

Deze vorm van verregaande intergemeentelijke samenwerking is een primeur in Vlaanderen.

Timing

De oprichting en de statuten werden goedgekeurd door de Vlaamse Overheid op 6 oktober 2016. De notariële oprichtingsakte werd ondertekend op 20 oktober 2016. Het Zorgbedrijf Meetjesland wordt daarmee het eerste zorgbedrijf in Vlaanderen dat de gemeentegrenzen overschrijdt.

Het Zorgbedrijf krijgt vanaf 1 september 2017 haar hoofdzetel in de oude pastorij in Sleidinge.

Vanaf 1 januari 2018 neemt het Zorgbedrijf de exploitaties over van de OCMW's. In tussentijd worden de visie, missie en waarden vastgelegd, samen met de personeelsleden die vanuit de gemeente- en OCMW-besturen overstappen naar het Zorgbedrijf. Verder wordt er een arbeidsreglement opgesteld en worden onder meer de overname van de financiering, de gebouwen en het personeel formeel in orde gebracht.

Raad van Bestuur

Op dinsdag 13 december 2016 vond de eerste vergadering van de Raad van Bestuur plaats. De Raad bestaat uit 9 vertegenwoordigers van de OCMW-raden van Evergem, Maldegem en Nevele. Kurt Moens (voorzitter van OCMW Evergem) is voorzitter van de Raad.

De Raad van Bestuur zal zich in eerste instantie buigen over de verdere uitwerking van de basisnota, die begin 2016 werd goedgekeurd. De basisnota kwam tot stand na een intensief onderzoeks- en onderhandelingstraject. Daarin is beschreven hoe de betrokken besturen het zorgbedrijf zien op vlak van organisatie, structuur, doelstellingen, dienstverlening, financieel beleid, personeelsinvulling, rechtspositieregeling, verhouding tussen het Zorgbedrijf en het OCMW, ...

Behoud van de openbare zorgverlening

Door in één groep samen te werken, willen de drie OCMW's ingaan op de vraag van de Vlaamse Regering naar een meer overkoepelende en kostenefficiënte werking en tegelijk de kwaliteit van de dienstverlening waarborgen en verhogen. Het Zorgbedrijf focust op de "zorg", werkt zelfstandiger ten aanzien van het OCMW-bestuur, maar blijft openbaar. Door alle expertise binnen de zorg te bundelen, kan een kwaliteitsvolle dienstverlening op vlak van zorg aangeboden worden en blijft die in elke gemeente bestendigd.

Het Zorgbedrijf zal instaan voor het beheer en de exploitatie van 5 woonzorgcentra, 168 assistentiewoningen en de daaraan gekoppelde thuiszorgdiensten, verspreid over de 3 gemeenten.

Enkele cijfers om de omvang van het nieuwe Zorgbedrijf te schetsen:

  • 5 woonzorgcentra: 3 in Evergem (Ter Caele, Ten Oudenvoorde en Ter Hollebeke), 1 in Nevele (Ter Leenen) en 1 in Maldegem (Warmhof). In totaal gaat het om 438 woongelegenheden.
  • 168 assistentiewoningen
  • ongeveer 75 000 uren gezinszorg aan huis voor 350 gezinnen
  • 1 gezamenlijke dienstencheque-onderneming voor poetshulp aan huis met ongeveer 140 poetspersoneelsleden bij 1000 gezinnen aan huis
  • 1 dienst warme maaltijden in Nevele (28 000 maaltijden per jaar)
  • ongeveer 770 personeelsleden