aaarss

Ontwikkelingssamenwerking

Interlokale Vereniging Lokaal Mondiaal Beleid LoWaZoNe

Nevele werkt voor haar Lokaal Mondiaal Beleid nauw samen met Lovendegem, Waarschoot en Zomergem: samen vormen zij de Interlokale Vereniging (IV) Lokaal Mondiaal Beleid LoWaZoNe. Het doel van deze intergemeentelijke samenwerking – waarin vertegenwoordigers zetelen van de vier gemeenten - is om de inwoners van de vier gemeenten te sensibiliseren, praktische kennis te verwerven en te ontwikkelen in functie van een duurzaam beleid.

Ook heeft men een rechtstreekse band opgebouwd met drie gemeenten in Senegal (Keur Moussa, Pout en Diender = KeMoPoDi). Deze stedenband werd op 11 maart 2011 officieel vastgelegd in een samenwerkingsakkoord tussen de gemeenten van de LoWaZoNe en die van KemoPoDI. In april 2012 kwam er een delegatie uit Senegal op bezoek in LoWaZoNe, en sindsdien vonden heel wat werkbezoeken plaats, zowel van hier naar KeMoPoDi als vanuit Senegal naar hier .

ZON: Zuiden ontmoet Noorden

vrouwke

ZON is de adviesraad van de IV Lokaal Mondiaal Beleid LoWaZoNe (Lovendegem, Waarschoot, Zomergem en Nevele). Deze intergemeentelijke mondiale raad vertegenwoordigt de verschillende middenveldorganisaties uit de LoWaZoNe, zoals lokale afdelingen van NGO's (Broederlijk Delen, 11.11.11, Wereldwinkels, ...) en kleine projecten opgestart door inwoners van de LoWaZoNe (dit soort projecten noemt men vierde pijlers, meer info hier), maar ook anderen met interesse in ontwikkelingssamenwerking en Lokaal Mondiaal Beleid zijn er welkom.

ZON geeft advies aan de intergemeentelijke samenwerking, maar organiseert ook zelf sensibiliserende acties. Via hun werkgroep KeMoPoDi wordt gezorgd voor heel wat ondersteuning voor de stedenband met de Senegalese gemeenten.

Nevele is fair trade gemeente

Eind april 2015 kregen we groen licht van het Nationaal Secretariaat van Fair Trade gemeenten dat we aan alle criteria voldoen om Fair Trade gemeente te zijn. De zes criteria zijn:

  • lokaal bestuur: het lokale bestuur keurt een resolutie goed die Fair Trade steunt en beslist om koffie en nog minstens één ander fair trade product aan te kopen voor vergaderingen, op kantoor en in de cafetaria's.
    Verder promoot de gemeente op regelmatige basis het bewustzijn rond Fair Trade via communicatie naar haar personeel en inwoners toe;
  • winkels en horeca: minstens twee fair trade producten zijn duidelijk beschikbaar in de plaatselijke winkels en horecazaken. Daarvoor zijn er doelstellingen vooropgesteld per aantal inwoners. De winkels en horecazaken communiceren ook over het feit dat zij fair trade producten verkopen of serveren;
  • scholen, bedrijven en organisaties: een aantal scholen, bedrijven en organisaties gebruikt fair trade producten en communiceert daarover. Scholen zetten ook educatieve campagnes op om de kennis over en de betrokkenheid met Fair Trade te vergroten;
  • media:de campagne tracht te zorgen voor zoveel mogelijk media-aandacht op lokaal en regionaal niveau. Daardoor bereikt men een groot deel van de bevolking. En zo voelen lokale deelnemers zoals handelaars en organisaties zich gewaardeerd voor hun engagement;
  • trekkersgroep:er is een lokale trekkersgroep actief die de nodige initiatieven neemt om de titel te behalen. Nadien zorgt die groep voor de continuïteit van de campagne en is ze verantwoordelijk voor een jaarlijkse beoordeling. Daaruit moet blijken dat de gemeente nog steeds een Fair Trade Gemeente is.
  • lokale duurzame voeding: om Fair Trade Gemeente te worden, lanceert men in de gemeente een nieuw initiatief dat lokale consumptie en productie van duurzame voedingsproducten aanmoedigt. Zowel thuis, als op de werkvloer en op openbare plaatsen. Er wordt over dit initiatief duidelijk gecommuniceerd.
    Om de titel te behalen én te behouden wordt ofwel een meerjareninitiatief opgestart, ofwel een kortlopend project. In het tweede geval wel met garanties dat er jaarlijks een nieuw initiatief zal worden genomen om het lokaal en duurzaam consumeren en produceren te bevorderen.

De officiële uitreiking had plaats op 28 augustus 2015 in het gemeentehuis in aanwezigheid van de heer Jan Briers, gouverneur van Oost-Vlaanderen en van gedeputeerde Eddy Couckuyt, onder meer bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking.

IMG_1927
Klik om te vergroten
Het college van burgemeester en schepenen ontvangt het fair trade label

Download hier (895.2 kB) het magazine LoWaZoNe heeft LEF (lokaal, Ecologisch, Fair Trade) uitgegeven in mei 2015. Deze gids helpt je juiste keuzes te maken in je zoektocht naar gezonde en (h)eerlijke producten in de vier gemeenten van de LoWaZoNe.

Agenda

De fair trade camionette met fair trade producten bevindt zich elke laatste vrijdag van de maand op de wekelijkse markt in Nevele.

Subsidies

Onze gemeente verleent subsidies aan onder meer 11.11.11.-actie, Broederlijk Delen en Wereldsolidariteit. Er is een gemeentelijke 11.groep actief die jaarlijks rond 11 november een geldinzameling en activiteiten organiseert.

Info:
11.groep, secretaris Katleen De Waele, tel. 09 371 97 33, dewaele.katleen@telenet.bewebsite