aaarss

Sneeuw- en ijzelbestrijding

Infrastructuur

Cyriel Buyssestraat 15
9850 Nevele
tel. 09 321 92 30
infrastructuur@nevele.be

Het gemeentebestuur bestrijdt de sneeuw- en ijzel op basis van een strooiplan. Het strooiplan houdt rekening met de functie van de weg en de woondichtheid. Download hier ook een overzicht (251.9 kB)van de straten die gestrooid worden in de verschillende fasen van winterweer.

Het strooiplan
Het strooiplan is opgedeeld in 3 fases:

Fase 0: bij nachtvorst

Fase 1: bij sneeuw of ijzel

Fase 2: bij zware sneeuwval en hevige ijzel

Het strooiplan is uitgewerkt op aan de hand van een aantal regels.
In fase 0 worden de bruggen in eigen beheer gestrooid

In fase 1 worden de volgende wegen gestrooid:

 • Wegen opgenomen in het mobiliteitsplan als lokale weg type 1 en 2;
 • Wegen die melkveebedrijven ontsluiten;
 • Wegen langs waterlopen;
 • Bedrijventerreinen;
 • Ontsluiting minder mobiele personen (OCMW/rusthuis en MFC Ten Dries);
 • Busverbindingen;
 • voetpaden langs kerken en gemeentelijke gebouwen
 • private maar publiek toegankelijke wegen bij openbare gebouwen en plaatsen die toegankelijk zijn voor de strooimachines
 • Andere wegen zodat iedere inwoner maximum 1km moet rijden tot dat hij op een gestrooide weg komt;
 • Vrijliggende fietspaden worden gepekeld.

In fase 2 komen hier dan nog de volgende wegen bij:

 • Straten met meer dan 10 woningen in een straal van 100 m
 • Straten binnen de bebouwde kom met meer dan 5 woningen in een straal van 100 m

De beslissing om al dan niet te strooien hangt ook af van de beschikbare voorraad strooizout en de leveringsduur van de bijkomende bestellingen. Tijdens langdurige periodes van winterweer is het mogelijk dat de bevoorrading naar de gemeenten vertraging oploopt. Stelt het gemeentebestuur een dergelijke vertraging vast dan geldt het noodstrooiplan dat bepaalt dat eerst de belangrijkste verbindingswegen in onze gemeente gestrooid worden.

Gemeentewegen
De gemeentewegen worden gestrooid met behulp van twee gemeentelijke voertuigen. De strooidienst staat dag en nacht paraat om de wegen en de bruggen vrij te houden.

Gewestwegen
Op de gewestwegen met name de gewestweg N437 (Sint-Martens-Leerne, Vosselare, Nevele, Hansbeke), de gewestweg N461 (Gent, Merendree, Hansbeke, Zomergem) en de E40 wordt het strooiwerk uitgevoerd door een aannemer in opdracht van het Vlaams Gewest.

Taak overheid
De overheid heeft een veiligheidsverplichting. Dat betekent dat de overheid de weggebruikers veilige wegen ter beschikking moet stellen.
Deze veiligheidsverplichting betekent echter niet dat de weg op elk ogenblik sneeuw- en ijsvrij moet zijn. De wegbeheerder moet immers alleen datgene doen wat redelijkerwijze in de gegeven omstandigheden mogelijk was. Het gaat hier dus om een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

Taak weggebruiker
Ook de weggebruiker dient zijn verantwoordelijkheid te nemen. Een weggebruiker die geconfronteerd wordt met sneeuw of ijzel op de weg moet zijn gedrag aan deze toestand aanpassen. Dit geldt zowel voor bestuurders van motorvoertuigen als voor fietsers en voetgangers.

Taak alle inwoners
Iedereen heeft de wettelijke verplichting om het voetpad voor de eigen woning sneeuw- en ijsvrij te houden.

Strooizout
Strooizout kunt u kopen in het containerpark in Landegem tijdens de openingsuren. Een zak van 25 kg kost vijf euro.

Afvalophaling bij winterweer
Bij extreme weersomstandigheden kan het gebeuren dat het afval niet opgehaald wordt in de buitenwijken en landelijke gebieden, omdat het te gevaarlijk is voor de ophalers. De ophalers van huisvuil bedienen dan altijd eerst de centrumstraten. Als uw afval niet is opgehaald, neemt u het terug binnen. Er worden geen inhaalrondes voorzien. Inhaalrondes bij winterweer zijn niet mogelijk en zouden het ophaalschema alleen nog meer in de war brengen. De veiligheid primeert, zowel voor de chauffeur als voor de ophalers.

Regelgeving?