aaarss

Wegenregister

GIS (Geografisch Informatie Systeem)

Cyriel Buyssestraat 15
9850 Nevele
tel. 09 321 92 37
gis@nevele.be

Wat?
Het Wegenregister is het referentiebestand van de wegen in Vlaanderen. Het moet alle (openbaar toegankelijke) wegen van Vlaanderen bevatten. Dit bestand werd in samenwerking met verschillende overheidspartners ontwikkeld. Het Wegenregister heeft de ambitie om op termijn uit te groeien tot een nieuwe authentieke geografische gegevensbron.
Meer-info-over-het-wegenregister op de website van AGIV

Het wegenregister is een testproject van de Vlaamse overheid (onder leiding van AGIV) waar de gemeente Nevele een van de 10 meewerkende gemeenten aan is. In 2016 zal dit bestand onder andere gebruikt worden om veel trage wegels een naam toe te kennen.