aaarss

Mobiliteitsplan

Mobiliteit

Cyriel Buyssestraat 15
9850 Nevele
tel. 09 321 92 38
mobiliteit@nevele.be

Wat?

Het Mobiliteitsplan neemt de verkeerssituatie van alle deelgemeenten grondig onder de loep en stelt belangrijke maatregelen voor in verband met de verkeerscirculatie, de herinrichting van straten en pleinen, de voorzieningen voor fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer, de parkeervoorzieningen en de verkeersveiligheid en -leefbaarheid van de hoofdstraten.
Hoofddoelstellingen van het plan zijn: minder ongevallen, aangepaste snelheid in de woonkernen en toenemend gebruik van de fiets en het openbaar vervoer.

Het mobiliteitsplan vertrekt vanuit het STOP-principe. STOP geeft een rangorde weer van de verschillende vervoersvormen: eerst Stappen (voetgangers), dan Trappen (fietsers), vervolgens Openbaar vervoer en als laagste prioriteit het privévervoer.

Vernieuwd mobiliteitsplan

Op 8 juni 2015 werd het ontwerp van het mobiliteitsplan bij consensus aangenomen door de Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC) mobiliteit.

Op 7 juli 2015 werd het ontwerp mobiliteitsplan ter voorlopige vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

het openbaar onderzoek vond plaats van 7 september 2015 tot en met 17 oktober 2015.
Binnen die termijn konden alle inwoners het plan inkijken en eventuele opmerkingen doorgeven. Tijdens de periode van het openbaar onderzoek werd voor de inwoners en de adviesraden een inspraakavond georganiseerd om het ontwerp van mobiliteitsplan toe te lichten.

Het plan en de resultaten van het openbaar onderzoek werd voor audit voorgelegd aan de Regionale Mobiliteitscommissie (Vlaams Gewest) en verkreeg een positief advies.

De gemeenteraad van 26 januari 2016 besloot de definitieve aanname van het mobiliteitsplan. Dit vaststellingsbesluit werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 15 februari 2016.
Het mobiliteitsplan treedt 14 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad in werking.

Bijlagen: