aaarss

Verkeerssignalisatie

Mobiliteit

Cyriel Buyssestraat 15
9850 Nevele
tel. 09 321 92 38
mobiliteit@nevele.be

Wat?
Met vragen en problemen in verband met verkeerstechnische maatregelen op de openbare weg (verkeersregeling, verkeersreglementering, wegomleggingen) kunt u terecht bij de politie en bij de dienst Mobiliteit. Ook defecte verkeerssignalisatie zoals defecte lichtsignalen, verkeersborden en aanduiding van werken kunt u melden aan de politie of bij de dienst Mobiliteit.

Als u werken uitvoert op het openbaar domein die het verkeer hinderen, dan dient u tegen betaling verkeerssignalisatie te plaatsen. De verkeerssignalisatie dient te worden aangevraagd bij de dienst Mobiliteit. Download hier (98.2 kB) een beknopte handleiding inzake uitlening en/of vervoer van verkeerssignalisatie bij het gemeentebestuur.

Het gemeentebestuur heeft toegang tot een Vlaamse databank van verkeersborden. Deze verkeersbordendatabank bevat onder meer een inventaris van alle wegen en verkeersborden op ons grondgebied.

Huren van verkeerssignalisatie bij modder op de weg
Land-, tuinbouwers en loonwerkers die in Nevele wonen kunnen bij het gemeentebestuur specifieke verkeersborden huren om modder op de weg te melden. Lees hierover meer (24.1 kB).

Formulier?

Reglement?

Info:
Politie, Hansbekedorp 13, 9850 Nevele, tel. 09 244 78 20, wijk.nevele@lowazone.be, website