aaarss

Blauwe zone

Mobiliteit

Cyriel Buyssestraat 15
9850 Nevele
tel. 09 321 92 38
mobiliteit@nevele.be

Op 1 januari 2014 werd in het centrum van Nevele, Landegem, Hansbeke en Merendree een blauwe zone ingevoerd. Het doel van de blauwe zone is om er voor te zorgen dat er meer parkeerplaatsen vrijkomen in de centra en dat deze door meerdere bestuurders gebruikt kunnen worden. De langparkeerders worden geleid naar de rand van het centrum waar ze onbeperkt kunnen parkeren zonder iemand te hinderen. Dat leidt eveneens tot minder verkeer in het centrum. 

Parkeerduur
Op een parkeerplaats binnen de blauwe zone mag u uw wagen slechts een beperkte tijd achterlaten. In de vier blauwe zonegebieden geldt een parkeertijd van 2 uur. Wie in de zijstraten parkeert, moet rekening houden met volgende regels:

 • u dient altijd in de rijrichting te parkeren;
 • als er langs twee zijden van de weg geparkeerd mag worden, moet er altijd een vrije ruimte van minstens drie meter behouden worden zodat andere weggebruikers en hulpdiensten kunnen passeren,
 • inritten dienen te worden vrijgelaten!

Praktisch

 • leg uw parkeerschijf goed zichtbaar achter de voorruit, in elke zone waar dit bord staat.
  verkeersbord blauwe zone
 • gebruik uw parkeerschijf van maandag tot en met zaterdag, tussen 9.00 en 18.00 uur. Dus niet op zon- en feestdagen ( 11 juli inbegrepen) en ’s nachts.
 • de pijl van de parkeerschijf plaatst u op het streepje dat volgt op het tijdstip van aankomst. De schijf is ingedeeld in tijdsperiodes van een halfuur. Komt u dus aan om 10.05 uur, dan schuift u de pijl op 10.30 uur en mag u blijven staan tot maximaal 12.30 uur.
 • als u voor 9.00 uur ’s morgens aankomt, mag u de schijf toch op 9.00  uur plaatsen. Na het verstrijken van de periode van 2 uur moet de wagen verplaatst worden. Het is verboden om de tijd op de parkeerschijf gewoon te verdraaien. Dit zal op dezelfde wijze bestraft worden als wanneer u de parkeerschijf niet gebruikt. Uiteraard zal er controle gebeuren op het gebruik en misbruik van de parkeerschijf.
 • zodra de toegelaten parkeerduur (2 uur) is overschreden of wanneer de bestuurder de richtlijnen over het gebruik van de parkeerschijf niet heeft nageleefd, moet er een retributie van 20 euro betaald worden. Als u hiertegen een klacht wilt indienen kan dit bij de firma Besix Park, tel. 03 235 54 55. Lees hier meer over de klachtenprocedure.

parkeerkaart

Een parkeerschijf is onder meer verkrijgbaar bij:

 • winkels voor autotoebehoren;
 • benzinestations;
 • verzekeraars;
 • krantenwinkels;
 • grootwarenhuizen;
 • rijscholen.

Uitzonderingen op de blauwe zone
De regels van de blauwe zone gelden niet voor voertuigen van personen met een beperking en houders van een (speciale) parkeerkaart.

Een (speciale) parkeerkaart voor bewoners?
Bewoners kunnen
onder bepaalde voorwaarden een (speciale) bewonersparkeerkaart aanvragen bij de dienst Mobiliteit, Cyriel Buyssestraat 15, 9850 Nevele, tel. 09 321 92 30 of tel. 09 321 92 38, grondgebiedszaken@nevele.be of mobiliteit@nevele.be
De voorwaarden zijn:

 • het huisnummer is gelegen binnen de blauwe zone;
 • de domiciliëring is gelegen binnen de blauwe zone;
 • er is geen garage en/of oprit gekoppeld aan het huisnummer;
 • er wordt slechts één parkeerkaart per huisnummer afgeleverd;
 • een eigendomsattest van de wagen dient te worden voorgelegd of een verklaring van de werkgever/leasingmaatschappij dat zij het gebruiksrecht hebben van de wagen;
 • een verklaring op eer tekenen dat ze geen private garage of private standplaats (inclusief oprit) bezitten binnen 400 meter van hun woning.

Hiervoor gelden de volgende modaliteiten:

 • er kan slechts één parkeerkaart per woning aangevraagd en uitgereikt worden;
 • er mag slechts één auto per gezin in de blauwe zone geparkeerd staan. Bij verschillende wagens per gezin, kunnen de verschillende nummerplaten wel opgenomen worden op de parkeerkaart;
 • de bewonerskaart is slechts geldig in de vermelde deelgemeente.

De parkeerkaart kost 25 euro per jaar.

Bewoners die in het bezit zijn van een parkeerkaart die vervalt, krijgen een brief van de firma Besix Park. Als u de parkeerkaart wenst te hernieuwen, dient u een aanvraag tot een verlenging van de parkeerkaart in te dienen bij de dienst Mobiliteit. De aanvraag tot verlenging verloopt op dezelfde manier als een nieuwe aanvraag voor een parkeerkaart. 

Opgelet: als eigenaar van een wagen bent u zelf verantwoordelijk voor het tijdig verlengen van een parkeervergunning, ook als u toch geen herinnering zou ontvangen. 

Meer info: dienst Mobiliteit, tel. 09 321 92 30.

Formulier?

Regelgeving?

 • Retributiereglement parkeren blauwe zone en parkeerkaarten

Blauwe zone en langparkeerparkings in Hansbeke:
In Hansbekedorp wordt een blauwe zone ingevoerd vanaf huisnummer 10 tot en met huisnummer 33.

Er worden twee langparkeerparkings voorzien, goed voor in totaal 43 plaatsen die niet beperkt worden in tijd namelijk:

 • parking Station ( gelegen tussen Merendreestraat en Hansbekedorp);
 • parkeergelegenheid Melkerijstraat. Hier wordt op de rijbaan geparkeerd.

blauwe zone Hansbeke
Klik om te vergroten
Blauw: blauw zones en groen: langparkeerparkings

Hansbeke Langparkeerparking Station
Klik om te vergroten
Parking Station

Hansbeke Langparkeerparking Melkerijstraat
Klik om te vergroten
Parkeergelegenheid Melkerijstraat

Blauwe zone en langparkeerparkings in Landegem:
In
Landegem wordt een blauwe zone ingevoerd in:

 • Landegemdorp integraal,
 • Vosselarestraat vanaf het kruispunt Veldbloemlaan rijdend richting Landegemdorp;
 • Brouwerijstraat vanaf huisnummer 12, rijdend richting Landegemdorp;
 • Stationsstraat vanaf huisnummer 3, rijdend richting Landegemdorp;
 • Kerkstraat vanaf huisnummer 7, rijdend richting Landegemdorp;

Er worden twee langparkeerparkings voorzien, goed voor in totaal 64 plaatsen die niet beperkt worden in tijd namelijk:

 • parking Landegembrug (containerpark);
 • parking Bibliotheek (parking aan de sporthal).

blauwe zone Landegem
Klik om te vergroten
Blauw: blauwe zones en groen: langparkeerparkings

Landegem langparkeerparking Landegembrug
Klik om te vergroten
Parking Landegembrug

Landegem Langparkeerparking Bibliotheek
Klik om te vergroten
Parking Bibliotheek

Blauwe zone en langparkeerparkings in Merendree:
In Merendree wordt een blauwe zone ingevoerd in:

 • Merendreedorp, vanaf het kruispunt Veldestraat tot en met huisnummer 33. Het parkeerterrein voor de kerk inclusief.

Er wordt één langparkeerparking voorzien, goed voor in totaal 14 plaatsen die niet beperkt worden in tijd namelijk:

 • parking Hammeken (achterzijde kerk).

blauwe zone Merendree
Klik om te vergroten
Blauw: blauwe zone en groen: langparkeerparking

Merendree langparkeerparking Hammeken
Klik om te vergroten
Parking Hammeken

Blauwe zone en langparkeerparkings in Nevele:
In Nevele 
wordt een blauwe zone ingevoerd in:

 • Cyriel Buyssestraat;
 • Camille Van der Cruyssenstraat;
 • Markt;
 • Kortemunt.

Er worden vier langparkeerparkings voorzien, goed voor in totaal 174 plaatsen die niet beperkt worden in tijd namelijk:

 • parking Vaart Links:  langsheen Vaart Links en parking oude brandweerkazerne/gemeentemagazijn. Door werkzaamheden zal deze parking de eerste maanden van 2014 niet of slechts gedeeltelijk bereikbaar zijn.
 • parking De Akker (aan Leefschool Klavertje Vier);
 • parking (nieuwe) sporthal (nog aan te leggen).

blauwe zone Nevele
Klik om te vergroten
Blauw: blauwe zones en groen: langparkeerparkings

Nevele Langparkeerparking Vaart Links Gemeentemagazijn
Klik om te vergroten
Partking Vaart Links, oude brandweerkazerne/gemeentemagazijn

Nevele Langparkeerparking Vaart Links
Klik om te vergroten
Parkeergelegenheden langsheen Vaart Links

Nevele Langparkeerparking De Akker
Klik om te vergroten
Parking De Akker

Oostbroek1
Klik om te vergroten
nog te realiseren parking (nieuwe) sporthal