aaarss

Verkeersnieuws

Mobiliteit

Cyriel Buyssestraat 15
9850 Nevele
tel. 09 321 92 38
mobiliteit@nevele.be

Op deze pagina vindt u nieuwe wetgeving en nuttige weetjes over verkeersitems:

Resultaten verkeersmeting na invoering asverschuivingen in de Bredeweg

In maart 2016 werd bij een verkeersmeting in de bebouwde kom in de Bredeweg in Poesele een V85 (dit is de snelheid die door 85% van de automobilisten niet wordt overschreden en door 15% wel wordt overschreden) vastgesteld van 78 km/u. Dit resultaat toonde duidelijk aan dat de grote meerderheid van de bestuurders onvoldoende (al dan niet bewust) rekening hield met de snelheidslimiet. Ruim 1 op de 4 van de geregistreerde chauffeurs reed bij deze meting sneller dan 70 km/u.

Op basis van deze resultaten stelde de dienst Mobiliteit voor om snelheidsremmende maatregelen te nemen. Er werd gekozen voor een asverschuiving bij het binnenrijden van de bebouwde kom. Naast een fysieke snelheidsremmer, moet zo'n asverschuiving er ook toe bijdragen dat chauffeurs er telkens bewust van worden gemaakt dat ze zich in een woongebied bevinden waar wonen primeert op de verkeersfunctie.

Deze asverschuivingen werden gerealiseerd tijdens de eerste fase van de rioleringswerken in Poesele. In de week van 6 tot 13 november 2017 werd de verkeersmeting van maart 2016 herhaald. Deze nieuwe meting toonde het positieve effect van deze maatregelen aan, want ditmaal werd een V85 gemeten van 54 km/uur. Deze waarde toont aan dat een grote meerderheid van de bestuurders rekening houdt met het snelheidsregime dat binnen de bebouwde kom geldt.

Standaard 70 km/u buiten bebouwde kom vanaf 1 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 geldt op alle Vlaamse wegen buiten de bebouwde kom (die geen autosnelweg of 2x2 weg met middenberm zijn) standaard een snelheidslimiet van 70 kilometer per uur.

Op de wegen waar er een limiet van 70 km/u geldt, moeten er niet langer verkeersborden staan.  Minder borden betekent minder afleiding en dus meer verkeersveiligheid. De verkeersborden ter aanduiding van 70 km/u (zoals op de grotere verbindingswegen Landegemstraat, Damstraat, Biebuyckstraat) zullen hier in Nevele in de loop van 2017 verdwijnen.

Op het grondgebied van Nevele is buiten de bebouwde kom reeds op vele plaatsen een lager snelheidsregime van kracht (50 km/u). Deze maximaal toegelaten snelheid van 50 km/u wordt vaak gesignaleerd door middel van zoneborden 50.

Meer info bij onze dienst Mobiliteit.