aaarss

Wegen- en waternet

Infrastructuur

Cyriel Buyssestraat 15
9850 Nevele
tel. 09 321 92 30
infrastructuur@nevele.be

Het wegennet in Nevele bedraagt in totaal 297.2 km waarvan 229.5 km gemeentewegen, 24.4km wegen van W&Z en 43.4 km wegen van AWV.

De gemeentewegen worden onderhouden door de gemeentelijke werklieden. Als u technische problemen vaststelt op het openbaar domein zoals een losliggende straatsteen, een wegverzakking of een beschadigd voetpad dan neemt u best contact met de dienst Openbare werken.
Inlichtingen over de gewestwegen (N437 en N461) die onze gemeente doorkruisen kunt u krijgen bij dezelfde dienst. Deze worden onderhouden door het Vlaams Gewest (Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) district Eeklo.
De E40 loopt ook door onze gemeente. De snelweg heeft een op- en afritcomplex in Hansbeke en is in beheer van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) district Gentbrugge.

De trekwegen worden beheerd door Waterwegen en Zeekanaal nv (W&Z).

Trage wegen
Het gemeentebestuur van Nevele werkt samen met vzw Regionaal Landschap Meetjesland en de Provincie Oost-Vlaanderen om met de lokale gebruikers en de betrokkenen een lokaal herstel- en ontwikkelingsplan trage wegen op te maken. Ze willen bekijken hoe het netwerk aan trage wegen in de toekomst aantrekkelijker en veiliger kan worden gemaakt. Hiervoor werd de gemeente ingedeeld in vier deelgebieden. Download hier (1.3 MB) de adviesnota met aanbevelingen en suggesties rond het netwerk van trage wegen deelgebied Hansbeke.

Waternet
Het Afleidingskanaal van de Leie (Schipdonkkanaal) en het kanaal Gent-Oostende zijn belangrijke verkeersaders voor de binnenscheepvaart.