aaarss

Verkeersanalyses en -acties

Mobiliteit

Cyriel Buyssestraat 15
9850 Nevele
tel. 09 321 92 38
mobiliteit@nevele.be

Wat?
Regelmatig verleent het gemeentebestuur zijn medewerking aan sensibiliseringsacties inzake mobiliteit en verkeer. Soms organiseert de gemeente zelf dergelijke acties.
Het gemeentebestuur maakt ook regelmatig zelf verkeersanalyses ten gevolge van klachten over sluipverkeer, overdreven snelheid, zwaar vrachtverkeer,... Met een anonieme verkeersteller worden de subjectieve meldingen in objectieve cijfers omgezet. Zo ontstaat een beter beeld over de werkelijke situatie. Op basis van de resultaten (metingen) beslist het gemeentebestuur dan of er verkeersmaatregelen nodig zijn. Bijvoorbeeld: repressieve snelheidscontroles, preventieve acties, invoering van verkeersmaatregelen, ...Op volgende wegen werd de anonieme verkeersteller al opgesteld. Download de resultaten

Waar kunt u terecht?
Dienst Mobiliteit