aaarss

Verkeersmaatregelen

Mobiliteit

Cyriel Buyssestraat 15
9850 Nevele
tel. 09 321 92 38
mobiliteit@nevele.be

Wat?
Het gemeentebestuur neemt regelmatig beslissingen om het verkeer in de gemeente te verbeteren. Dat gebeurt in nauw overleg met de politie, de Gemeentelijke Begeleidingscommissie mobiliteit (GBC) en de lokale bevolking. Deze beslissingen vindt u terug in aanvullende politiereglementen op het verkeer.

Hieronder geven we een overzicht van de tijdelijke en/of belangrijkste verkeersmaatregelen in 2015:

Nieuwe kunststofpalen in Veldestraat

Het college van burgemeester en schepenen besliste in december 2014 om de oude betonblokken in de Veldestraat in Merendree te verwijderen. In februari 2015 plaatsten de gemeentelijke werklieden afwisselend flexibele kunststofpalen en azobépalen.

Parkeerverbod Oude Kerkstraat Poesele

Het college van burgemeester en schepenen besliste om een gedeeltelijk parkeerverbod in te voeren in de Oude Kerkstraat in Poesele. Een aantal bewoners vroeg deze maatregel aan om de zichtbaarheid te verhogen en een vlottere doorstroming van het verkeer te realiseren, in het bijzonder voor de hulpdienstvoertuigen.

Het parkeerverbod wordt ingevoerd aan de rechterzijde van de straat komende uit de richting van Poeseledorp, net voorbij het kruispunt Paepestraat – Oude Kerkstraat tot aan de overzijde van halverwege het perceel met huisnummer 1. De maatregel geldt gedurende een proefperiode van één jaar, daarna zal dit worden geëvalueerd.

Nieuw zebrapad in Hansbeke

Ter hoogte van de ingang van Sint-Paulusschool in Hansbekedorp werd in februari 2015 een nieuw zebrapad aangelegd.

Nieuwe parkeerstroken Vosselarestraat

Om de verkeersveiligheid te verbeteren werd in de Vosselarestraat in Landegem een parkeerstrook voorzien vanaf huisnummer 24 a tot en met huisnummer 30. Een tweede parkeerstrook werd voorzien langs de andere zijde, meer bepaald vanaf huisnummer 33 tot en met 41. Een derde parkeerstrook werd voorzien vanaf huisnummer 42 c tot en met huisnummer 52. Buiten deze stroken werd een parkeerverbod ingevoerd. Deze maatregel is een proefopstelling. Na zes maanden wordt dit geëvalueerd.

Invoer nieuwe snelheidsbeperkingen en –zones op gemeentewegen

Landelijke wegen dienen in de eerste plaats toegang te verlenen tot de aanpalende percelen (erffunctie). Ze zijn aangelegd voor bestemmingsverkeer en niet voor gemotoriseerd (sluip-)verkeer. Al te vaak wordt echter vastgesteld dat het doorgaand (sluip)verkeer gebruik maakt van de landelijke wegen omdat deze de kortste route zijn en omdat er een snelheid van 90 km per uur geldt. Dat veroorzaakt problemen zoals lawaai, verkeersdrukte,...Het doorgaand verkeer dient echter gestuurd te worden langs de gewenste verbindingswegen waar de toegelaten snelheid 70 km per uur is. Er dient dus een oplossing te worden gevonden voor het snelheidsverschil tussen enerzijds 70 km per uur op de grotere verbindingswegen en anderzijds 90 km per uur op de kleinere lokale landelijke wegen. Het gemeentebestuur besliste daarom om vanaf april 2015 op de landelijke gemeentewegen (met een gemiddelde rijwegbreedte van +/- 3,30 meter) een snelheidsbeperking van 50 km per uur in te voeren.
Deze snelheidsaanpassing zal het sluipverkeer sterk doen afnemen! Om de nieuwe snelheidsbeperkingen aan te kondigen wordt gekozen voor zonale borden (zone 50). Dat betekent dat er alleen op de invalswegen van de zone een bord met aanduiding 50 zal worden geplaatst. Zo hoeft er niet ter hoogte van elk kruispunt opnieuw een bord ter aanduiding van 50 km per uur te worden voorzien.  Bij het verlaten van de zone 50 zal een bord komen om het einde van de zone aan te kondigen.

Extra zones 30

In onze gemeente zijn er in elke deelgemeente bebouwde kommen waar de maximum snelheid 50 km per uur bedraagt. Binnen de bebouwde kommen bestaan ook zones 30 waar de maximum snelheid 30 km per uur bedraagt. Op 1 juli 2014 besliste de gemeenteraad om in bepaalde verkavelingen en woonstraten ook een zone 30 in te voeren en om enkele reeds bestaande zones 30 uit te breiden. Deze nieuwe snelheidsmaatregel gaat van start in maart-april 2015 zodra de nieuwe verkeersborden zijn geplaatst.

Hieronder vindt u een overzicht van de uitgebreide zones 30, waarbij de nieuw opgenomen straten in het vet staan.

 • binnen de bebouwde kom van Nevele

  is een zonale snelheidsbeperking van 30 km per uur van kracht in: Berkenlaan, Borrewal, Camille Van der Cruyssenstraat, Cyriel Buyssestraat, De Akker, Goudenregenlaan, Herman Lovelingstraat, Kloosterlaan, Kortemunt, Leo Lovaertstraat, Marie Comparéstraat, Markt, Vlietje, Wallenbulk.

 • binnen de bebouwde kom van Vosselare

  is een zonale snelheidsbeperking van 30 km per uur van kracht in: de Kerchovelaan, de Pretlaan, Ganzebek, Hoelstraat, Hulbeekstraat, Koestraat, Oudehofstraat, Vosselaredorp.

 • binnen de bebouwde kom van Landegem

  is een zonale snelheidsbeperking van 30 km per uur van kracht in: Bovenstraat (tussen Veldbloemlaan en Kerkstraat), Dennendreef (vanaf Kasteellaan richting Stationsstraat), Eggenbos, Kasteellaan, Kerkstraat, Landegemdorp, Molenwal, Poeldendries (tussen Dennendreef en Renaat de Rudderstraat), Prosper Cocquytstraat, Stationsstraat (vanaf huisnummer 7), Ter Varent, Veldbloemlaan, Vosselarestraat (vanaf huisnummer 39 a tot Landegemdorp).

 • binnen de bebouwde kom van Merendree

  is een zonale snelheidsbeperking van 30 km per uur van kracht in de volgende straten: Bloemistenstraat, Dichter Basiel De Craenelaan, Dreef, Eikendreef, Hammeken (vanaf huisnummer 12 richting Merendreedorp), Jan Burssensstraat, Kerselare, Merendreedorp (vanaf huisnummer 26 tot Veldestraat), Ter Kale, Zomergemstraat.

 • binnen de bebouwde kom van Hansbeke

  is een zonale snelheidsbeperking van 30 km per uur van kracht in de volgende straten: Begijnhoflaan, Borluutlaan, Cardijnlaan, Doornbosstraat (vanaf Lindestraat), Hansbekedorp (vanaf huisnummer 10 t.e.m. nummer 35), Kerkakkerstraat, Lindestraat, Melkerijstraat, Tien Gemeten.

 • binnen de bebouwde kom van Poesele

  is een zonale snelheidsbeperking van 30 km per uur van kracht in de volgende straten: Beentjesstraat (tussen Bredeweg en Poeseledorp), Oude Kerkstraat (vanaf huisnummer 1 a), Paepestraat (tot einde bebouwde kom), Poekestraat, Poeseledorp.