aaarss

Kinderopvang, privé

Buitenschoolse kinderopvang

Cyriel Buyssestraat 15
9850 Nevele
tel. 09 321 92 59
kinderopvang@nevele.be

Het gemeentebestuur organiseert buitenschoolse kinderopvang.
Voor particuliere kinderopvanginitiatieven in onze gemeente kunt u zich wenden tot Kind & Gezin, tot de Landelijke Kinderopvang en op de webstek van kinderopvang Meetjesland.
De Gezinsbond beschikt ook over een kinderoppasdienst.

Verminderd tarief voor kinderopvang
Gezinnen die aan een aantal voorwaarden voldoen, kunnen recht hebben op een verminderd tarief voor kinderopvang zowel voor de opvang van baby's en peuters als voor de opvang van schoolgaande kinderen. En wat meer is: dit verminderd tarief is ook mogelijk bij de inkomensgerelateerde kinderopvang, waar de bijdrage al aangepast is aan het gezinsinkomen (u betaalt het inkomenstarief). Voor pleegouders geldt dezelfde regeling. De berekening van het inkomenstarief doet u via de online-module op mijn.kindengezin.be
U kunt ook raad vragen bij uw opvangvoorziening of via de Kind en Gezin-lijn, tel. 078 150 100.

Een extra "korting" bovenop dit inkomenstarief (individueel verminder tarief), kan in de volgende gevallen:

  • leefloongerechtigd of sterk gedaald inkomen
  • u bent leefloongerechtigd of het inkomen is met minstens 20 % gedaald ten opzichte van het inkomen dat werd gebruikt voor de berekening van uw inkomenstarief, dit gedurende drie maanden.

In deze gevallen neemt u contact op met Kind en Gezin en bezorgt u haar de nodige documenten: bewijs van leefloon, kopie van de loonstrookjes, bewijs van werkloosheidsuitkering,... U vermeldt ook altijd de naam van het kind, de geboortedatum en de kindcode. Dit kan per post naar K&G afdeling Kinderopvang - team ouders, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel of via attestikt@kindengezin.be.

U kunt het berekend tarief onmogelijk betalen
Ouders die zich niet in een van de twee bovenstaande gevallen bevinden maar het tarief toch niet kunnen betalen, vragen het attest inkomenstarief op bij Kind en Gezin (zie bovenstaande) en gaan hiermee naar het OCMW. Het OCMW doet dan onderzoek naar je inkomen en kan een vraag voor verminderd tarief doen bij Kind en Gezin. Het gaat hier enkel om kinderopvangvoorzieningen voor baby's en peuters waar er volgens inkomen wordt betaald.

Meer info? Neem contact op met het Sociaal huis op 09 371 93 44 of via info@ocmwnevele.be. Hebt u al een dossier lopende bij het OCMW, vermeld dan de naam van de maatschappelijk assistent die u begeleidt.

Info: