aaarss

Regionale Jeugddienst Meetjesland

Jeugd

Cyriel Buyssestraat 15
9850 Nevele
tel. 09 321 92 29
jeugddienst@nevele.be
meetjesman

De Regionale Jeugddienst Meetjesland Meetjesman is een overlegplatform waarbij de jeugdschepenen, jeugdambtenaren en jeugdraadsleden van de twaalf Meetjeslandse gemeenten (ook Nevele) samenwerken rond gemeenschappelijke punten op gebied van jeugdbeleid. Het kernbestuur van de Regionale Jeugddienst Meetjesland komt maandelijks samen.

Meetjesman is een projectvereniging. Dat betekent dat elke deelnemende gemeente driejaarlijks zijn deelname aan het samenwerkingsverband dient te bevestigen. Elke gemeente vaardigt bovendien twee verkozenen af in de Raad van Bestuur. Jaarlijks geeft elke gemeente een toelage van 2 500 euro.