aaarss

Herdenking WO I (2014-2018)

Communicatie

Cyriel Buyssestraat 15
9850 Nevele
tel. 09 321 92 15/17
communicatie@nevele.be
image002
Klik om te vergroten

2014-2018 herinneringen aan 100 jaar Eerste Wereldoorlog in het Meetjesland

Donderdag 10 oktober 2013 lanceerde COMEET onder grote belangstelling officieel het project ‘2014-18 Herinneringen aan 100 jaar Eerste Wereldoorlog in het Meetjesland’.
Het herdenkingsprogramma brengt het rijke oorlogsverleden in de regio onder de aandacht door tal van activiteiten. Onder impuls van COMEET werken de 13 Meetjeslandse gemeenten en talrijke verenigingen een breed en gevarieerd aanbod uit met onder meer tentoonstellingen over het dagelijkse leven tijdens de bezetting, wandel -en fietstochten langs stille getuigen, lezingen van en over lokale figuren, …

Op de website www.eerstewereldoorlogmeetjesland.be vindt u niet alleen het volledige activiteitenprogramma terug, maar ook  toeristische informatie en historische achtergrond. COMEET maakt ook een programmabrochure met alle activiteiten rond de herdenking.

De herdenking krijgt ook een plaatsje in het straatbeeld: in de dertien Meetjeslandse gemeenten werden in november 2013 spandoeken met historische foto’s uit de Eerste Wereldoorlog onthuld die de herinnering tastbaar maken. Dat gebeurde ook in alle deelgemeenten van Nevele.

Een  fotoboek 2014-18 De Oorlog Verslaan. Fotograaf Grégoire de Poorter ging op pad door het Meetjesland, op zoek naar de plaatsen waar historische foto’s van 1914-18 genomen werden. Die confrontatie van historische en nieuwe beelden wordt aangevuld met prachtige gedichten van gelauwerd poëet Herman Leenders. Het fotoboek is te koop voor 9 euro via www.eerstewereldoorlogmeetjesland.be en in het kantoor van COMEET, Van Hoorebekeplein 1 b4, 9900 Eeklo.

Met dit project wil COMEET, Cultuuroverleg Meetjesland, het brede publiek kennis laten maken met het oorlogsverleden van het Meetjesland. Een rijk oorlogsverleden, want het bezette Meetjesland was onderdeel van het ‘Etappengebiet’, een rust- en bevoorradingszone tussen het front en het binnenland. De regio werd gespaard van zwaar geschut, maar de bevolking heeft desalniettemin geleden. Het dagelijkse leven werd zwaar verstoord, de vrijheid sterk beperkt en voedseltekorten zorgden voor honger in het Meetjesland. ‘Den Draad’, de dodelijke elektrische draadversperring op de grens met neutraal Nederland om smokkel en spionage tegen te gaan, maakte veel slachtoffers. Het groene Meetjeslandse landschap wordt nog steeds doorkruist door de restanten van de ‘Hollandstellung’, een bunkerlinie die van Antwerpen tot aan de kust liep. Er werd ook zwaar strijd geleverd, vooral tijdens de terugtrekking van de Duitsers vielen veel slachtoffers en werden Landegem en Zomergem met de grond gelijk gemaakt.

Activiteiten in Nevele: zie website www.eerstewereldoorlogmeetjesland.be

Op 10 oktober 2011 werd in het Erfgoedcentrum Het Land van Nevele het Gemeentelijk Comité Groote Oorlog 2014-2018 gesticht. Het Comité staat open voor alle verenigingen en personen die op de één of andere manier willen meewerken aan het organiseren van activiteiten waarin op een waardige wijze de 100e verjaardag van de Eerste Wereldoorlog wordt herdacht. Na een oproep in het infoblad van de gemeente Nevele hebben zich vertegenwoordigers van volgende verenigingen of instellingen aangeboden: heemkundige kring Het Land van Nevele, Oud-Hansbeke, NSB, COMEET, Davidsfonds, POLS en Wende. Verder werken mee: leerkrachten van de Nevelse basisscholen, de schepen van cultuur van Nevele en reserve-officier Alex Dhondt. Het comité werkt in samenwerking met het gemeentebestuur van Nevele een herdenkingsprogramma uit dat loopt tot 2018.

Tot eind 2018, verschijnen artikelen over de Eerste Wereldoorlog in Nevele in elke editie van het driemaandelijks tijdschrift van de heemkundige kring Het Land van Nevele.

Kinderen in bezet gebied
In de schoot van COMEET is een website opgebouwd voor leerlingen van de derde graad lager onderwijs en de eerste graad middelbaar onderwijs met foto's en teksten die getuigen van het leven van leeftijdsgenoten tijdens de bezetting. Op dezelfde site kunnen leerkrachten achtergrondinformatie vinden voor hun lessen. Er zal een selectie van foto's en documenten geraadpleegd kunnen worden die nuttig kunnen zijn. Ook Nevele werkt hieraan mee.

Een monument
Het Gemeentelijk Comité Groote Oorlog 2014-2018 zal als afsluiter van de herdenking WO I  een nieuw monument oprichten ter nagedachtenis van de vele slachtoffers die in de omgeving van het Schipdonkkanaal gevallen zijn tussen half oktober 1918 en de Wapenstilstand van 11 november 1918. Luitenant Valère De Bondt, die vocht aan het kanaa , zijn dagboek en de schets van het slagveld vormen de basis van het ontwerp van dit monument. Zo hoopt het Gemeentelijk Comité Groote Oorlog 2014-2018  een breed publiek te bereiken in de herinnering aan 100 jaar Eerste Wereldoorlog en de basis te leggen om ook na 2018 de Eerste Wereldoorlog (opnieuw) zijn plaats te geven in ons collectief geheugen.

Koken in bezet gebied: Oorlogskookboek

COMEET (Cultuuroverleg Meetjesland) en culinair genootschap Meetjesland (Plattelandscentrum Meetjesland) brachten het boek Koken in Bezet Gebied uit met recepten en weetjes over eten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het boek ademt de sfeer van de oorlogsjaren. Het water zal je misschien niet bij elk recept in de mond komen, maar het boek geeft een mooi beeld van waarmee de Meetjeslanders hun honger moesten stillen.

September 2015: uitgave gratis toeristische brochure 100 jaar Eerste Wereldoorlog in het Meetjesland

COMEET bundelt in deze brochure die zichtbare (en soms onzichtbare) sporen, net als de verschillende initiatieven die tussen 2014 en 2018 beschikbaar zijn in onze streek. In de brochure vind je allereerst een overzichtskaart van de streek en daarna de 14 gemeenten alfabetisch gerangschikt. Voor elke gemeente worden er kort enkele belangrijke gebeurtenissen tijdens WOI uitgelegd, wat je ‘langs de weg’ nog tegenkomt van overblijfselen, herdenkingsmonumenten, enz. en tenslotte de permanente activiteiten in die gemeente. De topthema’s van de streek: de doodendraad, de bunkerlinie Hollandstellung en de strijd in 1914 en terug in 1918 zijn verder uitgelegd. Toeristen, maar ook Meetjeslanders, kunnen zo het WOI-verleden van onze regio ontdekken. De brochure loopt tot en met 2018. Je kan de brochure verkrijgen in het gemeentehuis bij de dienst Burgerzaken en in de bibliotheek. Je kan ze ook hier (8.9 MB) downloaden.

Zondag 11 oktober 2015: herinneringswandeling De Slag van Overbroek (3 km)

Herinneringswandeling o.l.v. Alex Dhondt. Vertrek: Kalebrug, Diepestraat 15, Merendree om 14.00 uur

Info: Het Land van Nevele vzw, bollaert.andre@telenet.be

Woensdag 25 november 2015: lezing Het Meetjesland in de Grote Oorlog

Het Meetjesland in de Grote Oorlog” De Klaproos,  Stationsstraat 20, Landegem, 20.00 uur. Een organisatie van Het Land van Nevele met de medewerking van Uitgeverij De Klaproos, prof. Alex Vanneste, voordrachtkunstenares Trees Coppieters en Comeet Ergoedcel Meetjesland. Lezing, interview, voorlezen uit oorlogsliteratuur, voordracht en gedichten over WO I met voorstelling gelijknamige fotoboek met unieke streekfoto’s uit WO I. Receptie achteraf. De toegang is gratis.

Info: Het Land van Nevele vzw, bollaert.andre@telenet.be

Meer info:

www.eerstewereldoorlogmeetjesland.be