aaarss

Culturele projectsubsidies

Cultuur

Cyriel Buyssestraat 15
9850 Nevele
tel. 09 321 92 76
cultuurdienst@nevele.be

Wat?
Het gemeentebestuur verleent, op advies van de cultuurraad, culturele projectsubsidies voor de realisatie van culturele projecten van bijzondere en vernieuwende aard. Het project dient onder meer te beantwoorden aan volgende criteria:
duidelijke sociale inslag, samenbrengen van verschillende groepen in de samenleving, uitstraling van de gemeente naar buiten, uitzonderlijk artistiek niveau,  ….

De Erfgoedcel Meetjesland ondersteunt vzw's, feitelijke verenigingen, openbare besturen, onderwijsinstellingen, samenwerkingsverbanden van gemeenten en regionale organisaties uit het Meetjesland onder bepaalde voorwaarden bij het organiseren van lokale roerende en immateriële erfgoedprojecten (bv. een collectie tentoonstellen, een lezingreeks organiseren, ...). Zie hiervoor www.erfgoedcelmeetjesland.be

Voor wie?
De gemeentelijke projectsubsidies zijn bedoeld voor socio-culturele verenigingen erkend door de cultuurraad.

Regelgeving?

Aanvraagformulier?