aaarss

Erfgoedorganisaties

Cultuur

Cyriel Buyssestraat 15
9850 Nevele
tel. 09 321 92 76
cultuurdienst@nevele.be

Wat?
Erfgoed staat voor alles wat we overerven van vorige generaties én wat we waardevol vinden om te bewaren:

 • onroerend erfgoed: gebouwen en monumenten. In verschillende deelgemeenten zijn er beschermde monumenten, landschappen, dorps- en stadsgezichten. Inlichtingen hierover kunt u krijgen bij de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening.
  Bij de belangrijkste monumenten staan infoborden.
  Elk jaar op de tweede zondag van september heeft Open Monumentendag plaats, dé hoogdag van het onroerend erfgoed. In onze gemeente werkt het lokaal comité OMD-Nevele in samenwerking met het gemeentebestuur mee aan de Open Monumentendag. Ter gelegenheid daarvan worden een aantal monumenten in onze gemeente opengesteld voor het publiek. Onze gemeente neemt ook jaarlijks deel aan de Erfgoeddag;
 • roerend erfgoed: archeologische vondsten, kunstwerken, historische voorwerpen;
 • immaterieel erfgoed: zoals verhalen, tradities, feesten, liederen, dialecten, recepten, eetgewoonten,...

Lokale erfgoedverenigingen

 • De heemkundige kring Het Land van Nevele wil zowel de heemkundige studie van de streek beoefenen en verspreiden als het patrimonium van Nevele beschermen en behouden. De heemkundige kring beschikt over een eigen bibliotheek, Erfgoedcentrum Het Land van Nevele, gevestigd in Hansbekedorp 10 a. Hier vindt u een uitgebreide keuze aan gespecialiseerde werken over het verleden van onze streek en van het Land van Nevele. Ook een grote hoeveelheid aan tijdschriften van naburige heemkundige en historische kringen kunnen er geraadpleegd worden. U vindt er ook familiekundige documenten. Openingsuren: elke eerste zondag van de maand (uitgezonderd in juli) van 10.00 tot 12.00 uur en elke dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Info: bij de bibliothecaris Jan Luyssaert, tel. 09 371 60 53 of jan.luyssaert@telenet.be
  De heemkundige kring geeft een tijdschrift uit: Het Land van Nevele. De kring geeft ook een eigen nieuwsbrief uit boordevol informatie over eigen en andere erfgoedactiviteiten. Wenst u de nieuwsbrief? Zend dan een mailtje naar bollaert.andre@telenet.be
  Info: Heemkundige kring Het Land van Nevele, voorzitter André Bollaert, tel. 09 371 68 63, bollaert.andre@telenet.be , website
 • Het kuipersmuseum brengt eer aan wijlen Achiel Bonami, kuiper in hart en nieren. Achiel leerde de stiel in de jaren vijftig van de vorige eeuw bij brouwerij Meiresonne in Gent. In 1958 begon hij zelf een kuiperij in de Legekouter in Nevele, waar nu het museum gevestigd is. Vandaag is dochter Marleen nog werkzaam in het atelier waar ze houten bloemkuipen maakt en demonstraties geeft. In het museum wordt kuipersmateriaal van vroeger tentoongesteld. 
  Info: Kuipersmuseum, Legekouter 5, 9850 Nevele. Het kuipersmuseum is te bezoeken na afspraak met Marleen Bonami, tel. 0474 34 82 61, marleenbonami@gmail.com, website

 • Lokaal Comité OMD-Nevele organiseert lokaal Open Monumentendag.
  Info: Lokaal Comité OMD-Nevele, voorzitter Hugo Schaeck, tel. 09 371 70 12,schaeckh55@gmail.com

 • De heemkundige vereniging Oud-Hansbeke heeft als doelstelling het opsporen, verzamelen, kopiëren en archiveren van beeldmateriaal over Hansbeke. Met dit beeldmateriaal organiseert de vereniging jaarlijks ter gelegenheid van de junikermis in Hansbeke een thematische fototentoonstelling. Info: Oud-Hansbeke, Willy Quintyn, tel. 09 371 58 13, willy.quintyn@skynet.be
 • Museum Rietgaverstede is de schatkamer van de Nevelse geschiedenis. Nevele in de prehistorie en in de Middeleeuwen, verdwenen ambachten en nijverheden, diverse oude gebruiksvoorwerpen, Nevele tijdens de beide wereldoorlogen, een literaire afdeling met onder meer handschriften van Cyriel Buysse: dit is slechts een greep uit de aanzienlijke museumcollectie. U kunt er ook enkele kortfilms bekijken over historische onderwerpen. Het museum is open op zondag van 14.00 tot 17.00 uur in de maanden mei, juni en september. Van april tot oktober zijn groepen welkom na afspraak.
  Info: Museum Rietgaverstede, Camille Van der Cruyssentraat 60, 9850 Nevele, conservator Jan Janssens, tel. 0486 75 64 78,  janssens.jan60@gmail.com
 • De vereniging WENDE vzw (Werkgroep Erfgoed Nevele en Deelgemeenten) wil het patrimonium binnen onze gemeente bewaken en behoeden voor verval en aantasting. Wende ontplooit ook erfgoed-educatieve initiatieven die een integrale benadering van erfgoed nastreven.
  Info: WENDE vzw
 • Hoeve De Zevenbunder heeft naast een aantal gastenkamers voor hoevetoerisme ook een collectie landbouwwerktuigen aangevuld met enkele ambachten en gebruiksvoorwerpen uit het dagelijks leven. Te bezoeken na afspraak.
  Info: De Zevenbunder, Landegemstraat 35, 9850 Nevele, tel. 09 371 93 47, zevenbunder@skynet.be

Gemeentelijke erfgoedraad
In Nevele adviseert de erfgoedraad het gemeentebestuur op vlak van het erfgoedbeleid.

Regionale organisaties met een erfgoedgerelateerde werking

 • COMEET (CultuurOverleg MEETjesland).
  Dat is een samenwerkingsverband (intergemeentelijke projectvereniging) van veertien gemeenten in het Meetjesland (waaronder ook Nevele) om een regionale meerwaarde te realiseren voor het cultuurbeleid. COMEET bestaat uit vier deelsectoren: Bibliotheken Meetjesland, cultureel erfgoed, sociaal-cultureel werk en kunsten. Voor wat betreft het roerende en immateriële erfgoed in het Meetjesland sloot COMEET een erfgoedconvenant af met de Vlaamse overheid. Ter uitvoering van dat erfgoedconvenant is binnen de structuur van COMEET de Erfgoedcel Meetjesland actief. Deze zet zich in voor het erfgoed in het Meetjesland.
  Info: COMEET, Pastoor De Nevestraat 8, 9900 Eeklo, tel. 09 373 75 96, info@comeet.be, erfgoedcel@comeet.be, website comeet, website erfgoedcel
 • Plattelandscentrum Meetjesland
  Het Plattelandscentrum Meetjesland wil de land- en tuinbouw, het platteland en het Meetjesland beter bekend maken bij het grote publiek. Hiervoor worden culturele, recreatieve en educatieve activiteiten georganiseerd die de streek een toeristische meerwaarde geven. Daarnaast biedt het Plattelandscentrum objectieve informatie aan over de hedendaagse land- en tuinbouw en zijn relatie tot het platteland. Het Plattelandscentrum wil meewerken aan de ontwikkeling van de streek door, op zichzelf of in samenwerking met derden, de nodige initiatieven of projecten op te zetten in het kader van de plattelandsontwikkeling.
  Info: Plattelandscentrum Meetjesland, Leemweg 24, 9980 Sint-Laureins, tel. 09 379 78 37, info@plattelandscentrum.be, website
 • Regionaal Landschap Meetjesland
  Het Regionaal Landschap wil een ronde tafel vormen rond landschapszorg. Daarbij steunt de organisatie op vier pijlers: uitvoering grensoverschrijdend Krekenproject; ontwikkeling streekeigen karakter; beleving van het landschap, educatie, geotoerisme; ontwikkeling kleine landschapselementen.
  De vzw wil via acties een draagvlak bekomen inzake natuurbehoud in het Meetjesland.
  Info: Regionaal Landschap Meetjesland, 't Kasteeltje, Noordstraat 15a, 9990 Maldegem, tel. 050 70 00 41, website 
 • Netwerk Meetjesland
  Deze functioneert als de server van de gebiedswerking in het Meetjesland. Alle besturen en de diverse sectoren (cultuur, economie, welzijn,...) zijn vertegenwoordigd in de vzw. Bedoeling is te komen tot een gecoördineerde beleidsvoering door middel van overleg en taakafspraken.
  Info: Netwerk Meetjesland, Oostveldstraat 91, 9900 Eeklo, onthaal@meetjesland.be, website  
 • Toerisme Meetjesland
  Toerisme Meetjesland promoot het toerisme in het Meetjesland via diverse projecten.
  Info: Toerisme Meetjesland, Prov. Streekcentrum Huymanshoeve, Bus 1, 9900 Eeklo, tel. 09 378 67 01, toerisme.meetjesland@oost-vlaanderen.be, website