aaarss

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Veneco organiseert op woensdag 21 juni 2017 om 20.00 uur een infovergadering voor alle inwoners van Nevele. Deze infovergadering vindt plaats in De Klaproos (Stationsstraat 20, Landegem).

Nevele was in 1998 één van de eerste gemeenten in Vlaanderen die over een goedgekeurd Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) beschikte. Het GRS is een beleidsdocument dat het kader bepaalt voor de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen.

Ondertussen is dit plan op een aantal vlakken strijdig geworden met latere wetgeving, waardoor een aanpassing noodzakelijk werd. In de gemeenteraad van 25 april 2017 werd de herziening van het GRS voorlopig vastgesteld.

Het plan ligt tijdens het openbaar onderzoek tot en met 11 september 2017 ter inzage. Je kan het GRS dan komen inkijken op de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening tijdens de openingsuren van de dienst.

Het volledige plan kan je ook raadplegen via www.nevele.be/openbareonderzoekenstedenbouw.