aaarss

Probleem bij afvalophalingen? Bel 0800 13 580

IVM staat in Nevele in voor de ophaling van restafval, PMD, grofvuil, papier en karton. Ook de wijkinzameling van KGA en de lediging van de glascontainers worden door IVM gecoördineerd.

Heb je vragen over de huis-aan-huisinzamelingen, dan hoef je daarvoor niet langer contact op te nemen met de gemeentelijke Milieudienst, maar kan je rechtstreeks bij IVM terecht. Dit kan zowel via het gratis telefoonnummer 0800 13 580 (elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur) als via het webformulier op www.ivmmilieubeheer.be (e-loket).

Voor andere vragen in verband met afval, meldingen over sluikstorten of zwerfvuil of de werking van het recyclagepark, neem je natuurlijk wel contact op met de Milieudienst van de gemeente.

Milieudienst
Cyriel Buyssestraat 15, 9850 Nevele
tel. 09 321 92 45
milieudienst@nevele.be