aaarss

Bezienswaardigheden

Communicatie

Cyriel Buyssestraat 15
9850 Nevele
tel. 09 321 92 15/17
communicatie@nevele.be

Zie ook op www.nevele.be/natuur

NEVELE: bezienswaardigheden in een notendop

kerkN
Klik om te vergroten
Sint-Mauritiuskerk (Markt)

De 45 m hoge toren van de deels gotische, deels romaanse kerk uit de 12de en 13de eeuw overheerst de dorpskern. De kerk werd veelvuldig vernield en heropgebouwd. Het interieur bevat onder meer: een eiken predikstoel uit 1726 met houtsnijwerk, een marmeren praalgraf van Johannes della Faille, Heer van Nevele, uit 1769.

gedenkplaatCB
Klik om te vergroten
Gedenkplaat en woonhuis Cyriel Buysse (Cyriel Buyssestraat 38)

De beroemdste inwoner van Nevele is de schrijver Cyriel Buysse (1859-1932). Hij zag het levenslicht in Nevele op 20 september 1859 en woonde tijdens de periode 1865-1896 in de huidige Cyriel Buyssestraat nr. 38. Zijn vader had er een cichoreifabriek. In de loop van de voorbije jaren werden de bedrijfsgebouwen grondig gerestaureerd en kregen ze een nieuwe bestemming. Het woonhuis bestaat nog en is nu een privé-woning.
Een bronzen muurplaat aan de gevel herinnert er aan dat Cyriel Buysse hier woonde. Het bekendste werk van Cyriel Buysse is het toneelstuk Het gezin van Paemel en de roman Het recht van de sterkste. Als eerbetoon aan Cyriel bracht het gemeentebestuur begin 2018 een heus Baron Cyriel Buysse bier uit. Het is een blond bier (6,5 vol % alc.) van hoge gisting, gebrouwen met zuivere ingrediënten en hergist in de fles. Het is te verkrijgen bij dranken Union, Ter Mote 3 in Nevele.

CB 1.10.2013
Klik om te vergroten

Monument Cyriel Buysse (marktplein)

Op het marktplein in Nevele bevindt zich een monument ter ere van de schrijver. Het werd onthuld op 19 februari 2010 als ultieme afsluiter van de herdenking van de 150 e verjaardag van Cyriel Buysse in 2009. Het kunstwerk werd uitgevoerd door Stief Desmet (Deinze), wiens ontwerp uit verscheidene inzendingen werd verkozen door een provinciale commissie. De buste van Buysse is uitgevoerd in epoxy-hars en is gebaseerd enerzijds op de houtsnede uit 1929 van Frans Masereel, die Buysses karaktervolle kop typeert, en anderzijds op een getuigenis van Richard Minne, Vlaams dichter en prozaschrijver, die Buysse nog heeft gekend. In een boek uit 1959 vertelt Richard Minne hoe Buysse schreef: met de ene hand zijn hoofd ondersteunend, en met zijn andere schrijvend: eerst twee woorden, nadien nadenkend en dan opnieuw twee woorden.

loveling Gedenkplaat Rosalie (1834-1875) en Virginie (1836-1923) Loveling (Langemunt 9)

De gezusters Loveling, schrijfsters en tantes van Cyriel Buysse, werden geboren in de Langemunt nr 9.

poeziepaneel

Poëziepaneel Rosalie en Virginie Loveling (Vaart Rechts t.h.v. Langemunt)

De kunst- en poëzieroute Meetjeslandse Taalminnaars doet ook Nevele aan. In het kader van het Cyriel Buyssejaar werd op zondag 19 april 2009 een poëziepaneel ingehuldigd met gedichten van Rosalie en Virginie Loveling, de tantes van Cyriel Buysse. Het poëziepaneel bevindt zich vlakbij het geboortehuis van de Lovelings op het einde van de Langemunt langs Vaart Rechts in Vosselare. Het paneel werd volledig gefinancierd door Comeet en Ser-Resoc, een samenwerkingsverband tussen Streekplatform + Meetjesland, Schelde en de Leiestreek.

rietgaver
Klik om te vergroten
Streekmuseum Rietgaverstede (Camille Van der Cruyssenstraat 60)

Het streekmuseum Rietgaverstede is de schatkamer van de Nevelse geschiedenis. Nevele in de prehistorie en in de Middeleeuwen, verdwenen ambachten en nijverheden, diverse oude gebruiksvoorwerpen, Nevele tijdens de beide wereldoorlogen, een literaire afdeling met onder meer handschriften van Cyriel Buysse: dit is slechts een greep uit de aanzienlijke museumcollectie. U kunt er ook enkele kortfilms bekijken over historische onderwerpen. Het museum is elke zondag geopend van mei tot en met september van 14.00 tot 17.00 uur. Groepen zijn welkom na afspraak.

kuipersmuseum

Kuipersmuseum Nevele (Legekouter 5)

Het kuipersmuseum opende zijn deuren op 12 februari 2010 als eerbetoon aan wijlen Achiel Bonami, kuiper in hart en nieren. Achiel leerde de stiel in de jaren vijftig van de vorige eeuw bij brouwerij Meiresonne in Gent. In 1958 begon hij zelf een kuiperij in de Legekouter in Nevele, waar nu het museum gevestigd is. Vandaag is dochter Marleen nog werkzaam in het atelier waar ze houten bloemkuipen maakt. In het museum wordt kuipersmateriaal van vroeger tentoongesteld. Bovenop een bezoek aan het museum kunt u ook een demonstratie bijwonen.

Praktisch
Kuipersmuseum, Legekouter 5, 9850 Nevele. Het kuipersmuseum is te bezoeken na afspraak met Marleen Bonami, tel. 0474 348 261, marleenbonami@gmail.com, website

beeldmetvissen

Kunstwerk Stroom opwaarts van lokaal kunstenares Annick Vanden Abeele en vistrap (Poekebeekpad, Vaart Links). Een vistrap laat vissen toe om een beek of kanaal veilig over te steken. Je vindt de vistrap aan de monding van de Poekebeek in Vaart Links (tussen nr. 47 en 53). Er zijn nog vistrappen in de meander van de beek De Oude Kale, naast het waterzuiveringsstation in Landegem en aan de monding van de Neerschuurbeek in de Poekebeek, ter hoogte van de Oude Kerkstraat in Poesele.

HANSBEKE: bezienswaardigheden in een notendop

DSC00025
Klik om te vergroten
Sint-Petrus en Pauluskerk (Hansbekedorp)

De oorspronkelijke 12de-eeuwse kerk werd in 1790-1793 geheel heropgebouwd. In de 19de eeuw werd de kerk verschillende keren hersteld. De toren werd vernield in 1918 en in 1922 heropgebouwd. De gevelopstanden werden aangepast en verfraaid in neo-Vlaamse renaissancestijl. Het classicistisch interieur telt zestien mooie glasramen en het meubilair bestaat uit prachtig houtsnijwerk. De kerk is sinds 1981 beschermd.

philkapel
Klik om te vergroten
Diverse 19de eeuwse kapellen onder meer in Hansbekedorp, Vaartstraat en Reibroekstaat

Op de foto de Philomenakapel in de Vaartstraat. Lees hierover meer op de pagina van het qr-project

selleskasteel

Seilles Kasteel of Het Goyken (Voordestraat 7)

Het kasteel, gelegen in een mooi park met vijver en wandelpaden, dateert uit de 18de eeuw.
Het ontleent zijn naam aan Charles de Seille, burgemeester van Hansbeke van 1819 tot 1831.
De Seille woonde in het kasteel.

DSC00018
Klik om te vergroten
Kasteel de Bousies-Borluut of Kasteel van Hansbeke (Warandestraat 9)

Het kasteel wordt reeds vroeg vermeld bij herhaalde vernielingen in de 14de en 15de eeuw. De ruïnes van het kasteel werden in 1766-67 verwijderd en in 1790 werd het heropgebouwd. Vanaf 1887 kwam het gebouw in het bezit van graaf de Bousies, later graaf de Bousies-Borluut, vandaar de naam Kasteel de Bousies-Borluut.In de tuin bevindt zich een merkwaardige 16de-eeuwse duiventil. In 1985 werd het classicistisch kasteel gedeeltelijk door brand vernield en heropgebouwd.

nieuwland
Klik om te vergroten
Gedenksteen eerwaarde Pater Julius Nieuwland (hoek Hansbekedorp-Melkerijstraat)

Julius Nieuwland werd geboren in Hansbeke op 14 februari 1878. Toen hij twee jaar oud was emigreerde zijn familie naar de Verenigde Staten. Hij studeerde theologie, filosofie en exacte wetenschappen aan de universiteit en behaalde meerdere onderscheidingen voor zijn scheikundige prestaties. Hij was in 1925 uitvinder van het synthetisch rubber (neopreen genaamd). Lees hierover meer op de pagina van het qr-project

decluyse
Klik om te vergroten

Monument De Cluyse (Doornbosstraat nrs. 37-39)

Het monument met bronzen gedenkplaat herinnert aan de hermitage waar in vroegere eeuwen kluizenaars leefden. Het gebouw werd in 1981 gesloopt en maakte plaats voor een nieuwe sociale woonwijk De Cluyse.
Het monument kwam er op vraag van de Hansbeekse dorpskrant Vlakaf en de heemkundige vereniging Oud-Hansbeke. De heer Albert Martens, heemkundige en lid van Oud-Hansbeke, gaf eerder al een historisch boek uit over De Cluyse.
De bronzen gedenkplaat (40 op 60 cm) werd gegoten door bronsgieterij Ferbuyt (Oostakker). Op de plaat staat een afbeelding van de hermitage met de tekst: De Cluyse. Hier stond de Ermitage van Hansbeke, gesticht in 1701, afgeschaft in 1783, gesloopt in 1981.
Het monument werd plechtig ingehuldigd op 17 juni 2007.

molenstenen3
Klik om te vergroten

Molensteen monument (hoek Molenstraat en Reibroekstraat)

Het monument bestaat uit twee molenstenen die plaatselijk werden opgegraven en afkomstig zijn van de verdwenen olie- en graanmolen. Deze werd in 1836 opgericht in de huidige Molenstraat (tussen nrs 12 en 16) door Bernard Van der Plaetse. In 1956 werd de molen gesloopt.

Het monument kwam er in 2001 op initiatief van de plaatselijke dorpskrant Vlakaf. Lees meer over het monument op de pagina van het qr-project.

Erfgoedcentrum Het Land van Nevele

In de bibliotheek van de heemkundige kring Het Land van Nevele vindt u waardevolle werken over het verleden van onze streek.

Praktisch:
Erfgoedcentrum, Hansbekedorp 10 a, 9850 Hansbeke, tel. 09 371 60 53, www.landvannevele.be Het Erfgoedcentrum is geopend elke eerste zondag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur (niet in juli) en elke dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur of na afspraak.

LANDEGEM: Bezienswaardigheden in een notendop

landegemkerk
Klik om te vergroten
Sint-Blasius en Sint-Margrietkerk (Landegemdorp)

De oorspronkelijke romaanse kerk werd na 1918 vernietigd. Een nieuwe kerk werd gebouwd.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd ook deze kerk zwaar beschadigd. In 1961 werd de huidige, gecementeerde, romaans geïnspireerde kerk voltooid.

renaat
Klik om te vergroten
Het monument Renaat De Rudder (Vosselarestraat)

Renaat De Rudder werd geboren in Oostakker in 1897. Zijn jeugdjaren bracht hij door in Landegem. Hij trok als oorlogsvrijwilliger naar het front tijdens de Eerste Wereldoorlog en beschreef de morele en fysieke ellende van de oorlog. Hij was amper twintig jaar toen hij aan het front sneuvelde. Lees hierover meer op de pagina van het qr-project

Het kasteel Poeldendries (Poeldendries 9)
Het 19de-eeuwse kasteel is gelegen in een domein van 5 ha met eeuwenoude bomen en verschillende vijvers in Engelse landschapsstijl.

monusoetebeese
Klik om te vergroten
Het aandenken Die Soete Beese (hoek Vosselarestraat-Veldbloemlaan)

Op de hoek van de Veldbloemlaan en de Vosselarestraat prijkt sinds 1992 een kunstwerkje gebeeldhouwd door de lokale kunstenares Marie-Louise De Buck. Een bloedrode aardbei rust op een gemetseld muurtje met een zeshoekig vijvertje. Het geheel kreeg de naam Soete Beese monument en werd opgericht ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van De Soete Beese. Juni staat in Landegem in het teken van de aardbei: jaarlijks hebben op de eerste zondag van juni de Soete Beese wandeltochten plaats.

Huldiging Aime Meiresonne (56) (Medium)

Monument Meiresonne (Brouwerijstraat)

Het monument herinnert aan Aimé Meiresonne, oprichter van de toenmalige brouwerij Meiresonne. Deze bevond zich van 1871 tot 1918 op de hoek van de Brouwerijstraat en Grote Heirenthoek. Na de oorlog richtte Aimé een nieuwe vestiging op aan de Koepoortkaai in Gent. Het werd de broodwinning voor honderden werknemers uit Nevele en omstreken. De brouwerij bevoorraadde België en buurlanden van bieren, limonades en water. In 1964 nam Stella Artois de brouwerij over.
Het monument kwam er in 2008 op vraag van de Meiresonnewerkgroep naar aanleiding van de 120ste verjaardag van Aimé.
De bronzen gedenkplaat (40 op 60 cm) werd gegoten door bronsgieterij Ferbuyt (Oostakker). Op de plaat staat een afbeelding van de heer Aimé Meiresonne met de tekst: Aimé Meiresonne. Stichter Brouwerij Meiresonne. Landegem 6.7.1888 - Gent 16.6.1966.
Het monument werd plechtig ingehuldigd op 20 september 2008. Er verscheen toen ook een interessante brochure over Aimé en de brouwerij. Lees hierover meer op de pagina van het qr-project

MERENDREE: bezienswaardigheden in een notendop

kerk Merendree2
Klik om te vergroten
Sint-Radegundiskerk (Merendreedorp)

Dit aan de Merovingische koningin toegewijde romaanse kerkje dateert oorspronkelijk van de 12de eeuw. In de 16de eeuw werd de benedenkerk grotendeels gesloopt en heropgebouwd in neogotische stijl. In de kerk worden de relieken van de H. Gerulfus (+750) bewaard. Hij werd geboren in Merendree en was één van de eerste Vlaamse martelaars. De kerk is sinds 1944 beschermd. In de toekomst zal de kerk ingericht worden als museum met verbruikersruimte.

gerolfswal
Klik om te vergroten
Pastorie Gerolfswal of Meierswal (Hammeken 23)

De omwalde pastorie werd omstreeks 1764 gebouwd. Van 1938 tot 1956 werd ze bewoond door priester-dichter Basiel De Craene. In de prachtig omwalde tuin organiseerde hij de befaamde Vlaamse Poëziedagen, die tot op heden worden georganiseerd. In 1994 werd aan de ingang van de pastorie een bronzen borstbeeld van de priester opgesteld. Sinds 1974 zijn de tuin en de pastorie als landschap en als monument beschermd. Het pand is privé-eigendom.

rozekasteel
Klik om te vergroten
Kasteel Velde of het roze kasteel

Enkele prachtige kastelen onder meer:
  • Kasteel Velde (Sint-Gerolfsweg 4)
  • Kasteel Van Melderen (Veldestraat 148)
  • Kasteel van Merendree (Veldestraat 48)
  • Kasteel ter Wallen (Veldestraat 21)
Gekke Fietsenmuseum De Oude Smisse (Veldestraat 162)

Wim De Baets maakt in zijn atelier de meest onmogelijke tweewielers. Je kan de gekke fietsen bezichtigen en huren voor een ritje.

Praktisch:
Gekke Fietsenmuseum, Veldestraat 162, 9850 Merendree, tel. 0474 25 70 25, www.oudesmisse.be. Je kan het museum bezoeken na afspraak.

POESELE: bezienswaardigheden in een notendop

kerkpoesele Sint-Laurentiuskerk (Poeseledorp)

De oudste vermelding van de kerk dateert van 1121. Het huidige gebouw werd in 1852 in neogotische stijl opgetrokken. Rond de kerk wordt het martelaarschap van de H. Laurentius afgebeeld. Hij is de patroonheilige van de kerk en wordt vereerd tegen allerlei besmettelijke ziekten. Boven de kerkduer bevindt zich een stenen beeld van de heilige. In de kerk bevindt zich een beschermd 19de eeuws Lovaertorgel. De Nevelse familie Lovaert was een vermaarde orgelbouwersfamilie. De kerk bezit ook enkele houtsnijwerken van de Poeseelse beeldsnijder Blondijn Van Haver. In de toekomst zal de kerk ingericht worden als permanente tentoonstellingsruimte en mini-cultureel centrum.

geboortehuismonica
Klik om te vergroten
Het geboortehuis van Monika Van Paemel (Poekestraat 14)

Monika Van Paemel werd op 4 mei 1945 in Poesele geboren. Zij is één van de meest gelauwerde Belgische auteurs. Een groot deel van haar jeugd bracht ze door in Poesele en Lotenhulle. Haar literair werk bevat veel autobiografische gegevens en verwijzingen naar haar geboortedorp en -streek. Haar meesterwerk De vermaledijde Vaders kreeg in 1987 de driejaarlijkse Staatsprijs voor Verhalend Proza. Op 16 juli 1993 werd ze in de adelstand verheven en voortaan mag zij zich Monika barones Van Paemel noemen. Van het gemeentebestuur kreeg ze op 14 mei 2005 de titel van ereburger van de gemeente Nevele. Zij is ook meter van het baron Cyriel Buysse bier. Lees hier meer over het bier.

VOSSELARE: bezienswaardigheden in een notendop

vosselarekerk
Klik om te vergroten
H. Eligiuskerk (Vosselaredorp)

De oorspronkelijke kerk werd in hout opgetrokken omstreeks 1087. De huidige voorgevel dateert uit de 14de eeuw. De huidige kerk werd in 1953 gebouwd. De kerk is gewijd aan de H. Eligius: de patroonheilige van de hoef- en edelsmeden. In de toekomst zal de kerk ingericht worden als een gemeenschapsruimte.

huisspeeckaert
Klik om te vergroten
Geboortehuis en gedenksteen Pater Albert Speekaert (Vosselaredorp 42)

Albert Speekaert was een gekend priester-dichter met ruim een 40-tal werken op zijn naam. In 1957 kreeg hij de algemene leiding over het H. Bloedspel te Brugge. 

Het kasteel Hof ter Mere of Kasteel van Vosselare (Meirstraat 7)
Het gebouw dateert uit midden 14de eeuw. Sinds de 18de eeuw staat het beschreven als kasteel. Het gebouw werd vele malen herbouwd vooral in de 16de en 18de eeuw.Tijdens de Eerste Wereldoorlog brandde het volledig uit. Het werd heropgebouwd in 1923-1924. In het park ligt de mooiste ijskelder uit de streek, gebouwd in 1848.

ijsput
Klik om te vergroten
Visvijver De Ijsput (Meirstraat)

De gemeentelijke visvijver De IJsput gelegen nabij de Meirstraat in Vosselare heeft samen met het omringende recreatiegebied een oppervlakte van 7 700 m2. Hij is in de jaren tachtig van de vorige eeuw aangelegd in het kader van de ruilverkaveling Vosselare. In juni 1990 werd hij officieel opengesteld voor de inwoners. Hij is ontstaan door twee bestaande poelen te verbinden en te verdiepen. Langs de oever is er een wandelweg aangelegd en rond de vijver is er streekeigen groen aangeplant. Langs de niet-beviste oever is er een moeraszone die als paaiplaats voor de vissen dient. Inwoners die beschikken over een visvergunning mogen hengelen in de visvijver. Dat visverlof is verkrijgbaar bij de dienst Burgerzaken in het gemeentehuis. Wie graag wandelt of vist in een oase van groen en rust komt aan de visvijver dus ruim aan zijn trekken!

Info:

  • Gemeentebestuur Nevele, Communicatiedienst, Cyriel Buyssestraat 15, 9850 Nevele, tel. 09 321 92 15/17, communicatie@nevele.be
  • Heemkundige kring Het Land van Nevele, voorzitter André Bollaert, Beentjesstraat 24, 9850 Nevele, tel. 09 371 68 63,  bollaert.andre@telenet.be, website
  • Museum Rietgaverstede, conservator Jan Janssens, Camille Van der Cruyssenstraat 60, 9850 Nevele, tel. 0486 75 64 78, janssens.jan60@gmail.com