aaarss

Materiaal (verhuur)

Uitleendienst en Zaalreservaties

Zeistraat 41
9850 Nevele
tel. 09 321 92 56
reservaties@nevele.be

Wat? 
Organisaties, verenigingen, instellingen en vzw's kunnen gemeentelijk materieel lenen (huren) zoals podia, nadarafsluiting, sportmateriaal, vlaggen, masten, tafels en stoelen. Voorwaarden zijn:

Vervoer
De aanvrager van het materieel dient in principe zelf het materieel af te halen en terug te brengen bij de Uitleendienst. Als de lener in de onmogelijkheid verkeert om het materieel te vervoeren, kan worden beroep gedaan op de gemeentelijke werklieden. Als dat vervoer gebeurt tussen verschillende gemeentelijke eigendommen (bijvoorbeeld tussen de sportzaal in Landegem en de sportzaal in Nevele) is het gratis. In het andere geval dient een vergoeding te worden betaald. Lees ook verder onder wat zijn de stappen? 

Voor wie?
Voor erkende organisaties, verenigingen, instellingen en vzw's. Organisaties en verenigingen die niet in de gemeente gevestigd zijn en die niet erkend zijn door de cultuurraad of door de sportraad kunnen een aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen om materieel te lenen.

Waar kunt u terecht?

  • Gemeentelijke Uitleendienst, Zeistraat 41, 9850 Nevele, tel. 09 321 92 56, reservaties@nevele.be
  • Voor het gebruik van audiovisueel materiaal zoals een belichtings- en geluidsinstallatie dient u zich te wenden tot de Uitleendienst van de cultuurraad, Marc Beirnaert, Hansbekedorp 35, 9850 Hansbeke, tel. 09 321 92 75, grcn@telenet.be en gebruikt u specifieke formulieren (aanvraagformulier geluidsinstallatie, lichtinstallatie, tentoonstellingsmateriaal, projectiemateriaal: zie verder onder formulieren).
  • Er bestaat ook een Provinciale Uitleendienst waar Oost-Vlaamse verenigingen tegen een bescheiden huurprijs allerlei tentoonstellings- en audiovisueel materiaal kunnen lenen. De aanvragen dienen schriftelijk gericht te worden aan de Provinciale Uitleendienst, Kapiteinstraat 55, 9000 Gent, tel 09 253 40 38, fax 09 253 40 28, uitleendienst.avm@oost-vlaanderen.be, website

Wat zijn de stappen?
Om materieel te huren dient u een specifiek aanvraagformulier (zie verder) in te vullen. Het bevat een overzicht met het beschikbare materieel. Een aanvraag kan ten vroegste een jaar en ten laatste zes weken voor de datum van de activiteit ingediend worden. Als aan deze voorwaarde niet wordt voldaan loopt de aanvrager kans dat de materialen niet kunnen worden toegestaan. Er zal bij laattijdige aanvragen ook geen beroep meer kunnen worden gedaan op vervoer door de gemeentediensten. De ontlener zal de materialen zelf dienen af te halen en dat tijdens de diensturen (ma. tot vr. van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 12.30 uur tot 16.30 uur).

Of er een retributie (vergoeding) dient te worden betaald hangt vooral af of uw vereniging al dan niet is vrijgesteld van de retributie. Zie verder lijst van vrijstellingen. De exacte tarieven vindt u terug in het retributiereglement op het ontlenen en/of vervoer van feest- en sportmaterieel (zie verder).

Formulieren?

Regelgeving?