aaarss

Sportsubsidies

Sport

Zeistraat 41
9850 Nevele
tel. 09 321 92 24
sportdienst@nevele.be

Wat?
Het gemeentebestuur geeft sportsubsidies op basis van drie gemeentelijke reglementen:

  • subsidiereglement voor beleidssubsidies;
  • subsidiereglement voor impulssubsidies;
  • reglement voor betoelaging opleiding clubtrainers.

De verdeling van deze subsidies gebeurt op basis van vooraf vastgestelde criteria. De reglementen werden zo opgesteld dat sportverenigingen gestimuleerd worden om hun werking verder te verbeteren, bijvoorbeeld door de opleiding van trainers te subsidiëren.

Waar kunt u terecht?
Sportdienst, tel. 09 321 92 24 of sportdienst@nevele.be

Formulieren?

Regelgeving?