aaarss

Aanplak(affiche)borden (gemeentelijke)

Evenementen en Feestelijkheden

Cyriel Buyssestraat 15
9850 Nevele
tel. 09 321 92 27
evenementen@nevele.be

Wat?
Om affiches van culturele-, jeugd- en sportactiviteiten die plaatshebben op het grondgebied van de gemeente Nevele aan te plakken, voorziet het gemeentebestuur zes gemeentelijke aanplakborden op volgende locaties:

  • Camille van der Cruyssenstraat in Nevele (rechtover het museum Rietgaverstede);
  • Stationssplein in Hansbeke;
  • Stationsstraat in Landegem (ter hoogte van de parking van de sportzaal);
  • Kerkplein in Merendree (ter hoogte van de zijgevel van huisnummer 22 a);
  • Paepestraat in Poesele (aan het gemeenschapscentrum);
  • Vosselaredorp in Vosselare (ter hoogte van de gemeentezaal).

Voor wie?
Deze zes gemeentelijke aanplakborden mogen vrij gebruikt worden door volgende instanties:

  1. het gemeentebestuur, voor berichten van openbaar belang;
  2. alle verenigingen die erkend zijn door het gemeentebestuur of door gemeentelijke adviesraad;
  3. organisaties die niet erkend zijn en die een activiteit organiseren met een belangrijke uitstraling voor de gemeente, kunnen toelating vragen aan het college van burgemeester en schepenen om een affiche van hun activiteit aan te plakken. Zij dienen hiervoor minstens zes weken voor de activiteit plaatsheeft een gemotiveerde aanvraag in te dienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Waar kunt u terecht?
Dienst Evenementen en Feestelijkheden.

Wat kost het?
Gratis

Wat zijn de stappen?
De aanplakkingen mogen maximaal één maand voor de activiteit plaatsheeft aangebracht worden. Overplakken van andere affiches is verboden, behalve als de datum van de activiteit overschreden is. Het is ook verboden de aanplakkingen te bevuilen of onleesbaar te maken of er meldingen of tekeningen op aan te brengen. De oppervlakte, die per activiteit en per vereniging mag worden aangeplakt, bedraagt maximum 1m².
De aanplakkingen dienen de datum te vermelden waarop de activiteit plaatsheeft. Op aanplakkingen van een activiteit gespreid over een langere periode dienen de datum van de aanplakking en de einddatum van de activiteit aangebracht te worden.
De aanplakkingen dienen verder de volledige naam en contactgegevens van de verantwoordelijke uitgever te bevatten.

Regelgeving?