aaarss

Jubilea (verenigingen)

Belastingen, subsidies en toelagen

Cyriel Buyssestraat 15
9850 Nevele
tel. 09 321 92 40
financien@nevele.be

Wat?
Als een vereniging haar jubileum viert, geeft het gemeentebestuur een financiële toelage.
De bedragen zijn de volgende:

  • 100 euro voor een 25-jarig bestaan;
  • 150 euro voor een 50-jarig bestaan;
  • 200 euro voor een 75-jarig bestaan;
  • 250 euro voor een 100-jarig bestaan.

Waar kunt u terecht?
Financiële dienst

Wat zijn de stappen?
Komt uw vereniging in aanmerking voor deze financiële tussenkomst, dan dient u bij voorkeur het jaar voor de viering schriftelijk uw aanvraag te richten aan het college van burgemeester en schepenen, Cyriel Buyssestraat 15, 9850 Nevele, met vermelding van de datum waarop de viering zal plaatshebben.

Formulier?

Regelgeving?