aaarss

Inzamelacties

Lokale economie

Cyriel Buyssestraat 15
9850 Nevele
tel. tel. 09 321 92 49
lokaleeconomie@nevele.be

Wat?
Inzamelacties zoals collecten, loterijen, tombola's kunnen worden toegestaan wanneer deze bestemd zijn voor een liefdadig doel of elk ander doel van openbaar nut te bevorderen.

Waar kunt u terecht?
Er wordt een onderscheid gemaakt naargelang de locatie waar de inzameling plaatsheeft:

  • als de inzameling beperkt blijft tot het grondgebied van de gemeente dient de toelating aangevraagd te worden bij dienst Lokale Economie;
  • als de inzameling verschillende gemeenten binnen dezelfde provincie bestrijkt moet de toelating worden aangevraagd bij het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen;
  • als de inzameling de provinciegrenzen overschrijdt, dient de toelating te worden aangevraagd bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Formulier?

Verzoek tot het inrichten van een loterij-tombola (gemeente)