aaarss

Kermissen en andere evenementen

Communicatie

Cyriel Buyssestraat 15
9850 Nevele
tel. 09 321 92 15/17
communicatie@nevele.be

Evenementen en Feestelijkheden

Cyriel Buyssestraat 15
9850 Nevele
tel. 09 321 92 27
evenementen@nevele.be

Standplaats en logistieke steun?
Wie een standplaats wenst op een officiële kermis moet minimum zes weken voor het evenement schriftelijk een aanvraag indienen bij de dienst Evenementen en Feestelijkheden.
Het gemeentebestuur communiceert het officiële kermisprogramma in zijn diverse communicatiekanalen zoals de infokrant, facebook,... De feestcomités dienen minimum zes weken voor de kermis plaatsheeft het kermisprogramma digitaal aan de dienst Evenementen en Feestelijkheden te bezorgen.

Wijkkermissen: alle aanvragen in verband met het plaatsen van feesttenten, het innemen van het openbaar domein, het invoeren van een tijdelijk parkeerverbod, het organiseren van activiteiten op de openbare weg (zoals sneukeltochten, wielerwedstrijden, openluchtfeesten en het verkrijgen van logistieke steun (zoals dranghekkens plaatsen en vlaggen hangen) van het gemeentebestuur dienen tijdig gericht te worden aan de dienst Evenementen en Feestelijkheden. Lees ook de informatie onder evenementen organiseren

Een overzicht van de jaarlijkse kermissen en evenementen per deelgemeente in 2018

(zie ook de Uitagenda in de maandelijkse infokrant)

Naam activiteit

Datum

Organisator

Nevele

Erfgoeddag

Zondag 22 april 2018

Cultuurdienst,
tel. 09 321 92 76

Nevelse handen - Mooi werk (het vroegere Week van de Amateurkunsten of WAK)

Cultuurdienst,
tel. 09 321 92 76
www.nevelsehandenmooiwerk.be

Sinksenkermis

Weekend van Pinksteren: 19 en 20 mei 2018

Feestcomité,
tel. 09 371 51 12

11-juliviering

Cultuurdienst, tel. 09 321 92 76

Belgian Master 2018 (duiven one- loft- race) in Veldeken 39 in Nevele

Vzw Vriendenkring Duivensport, Tielt, info@belgianmaster.com, www.belgianmaster.com

Septemberkermis met op zaterdag 1 september de culinaire markt Hapje Tapje

5de zondag van augustus of 1ste zondag van september als augustus slechts vier zondagen telt: 1 en 2 september 2018

Feestcomité,
tel. 09 371 51 12

Rommelmarkt

5de zondag van augustus of 1ste zondag van september als augustus slechts 4 zondagen telt: 2 september 2018

Feestcomité ,
tel. 09 371 51 12

Open Monumentendag

2de zondag van september: 9 september 2018

Lokaal Comité OMD,
tel. 09 371 70 12

Kunstendag voor kinderen

3de zondag van november: 18 november 2018

Cultuurdienst
tel. 09 321 92 76

Sinterklaasfeest voor zieken en personen met een beperking

laatste vrijdag van november: 23 november 2018

Dienst Burgerzaken,
tel. 09 321 92 54

Feest van de burgemeester

laatste zaterdag van november: 24 november 2018

Comité van de burgemeester,
tel. 0476 39 20 83

Landegem

Huldiging sportlaureaten

vrijdag 9 maart 2018

Gemeentebestuur,
tel. 09 321 92 24

Paaskermis

weekend van Pasen: 31 maart 2018 en 1 april 2018

Feestcomité,
tel. 0476 39 20 83

Openluchtconcert

Feestcomité,
tel. 0476 39 20 83

Sneukeltoer. Start tussen 9.00-10.00 uur aan sporthal Landegem, Stationsstraat 19

21 juli 2018

Werkgroep sport Nevele vzw, info.bloso.nevele@gmail.com
tel. 09 371 61 78 of 0474 04 60 82

Septemberkermis Landegem

3de zondag van september: 15 en 16 september 2018

Feestcomité,
tel. 0476 39 20 83

Jaarmarkt

donderdag na 3de zondag van september: 20 september 2018

Gemeentebestuur,
tel. 09 321 92 55

Kerstevent

Feestcomité,
tel. 0476 39 20 83

Hansbeke

Junikermis met fototentoonstelling van Oud-Hansbeke

laatste zondag van juni: 23 en 24 juni 2018

Feestcomité,
tel. 0474 36 21 50
Oud-Hansbeke,
tel. 09 371 58 13

Oktoberkermis met fototentoonstelling van Fotoclub Klik en met uitreiking prijs Zjaloezigen Zjeraar aan een verdienstelijke Hansbekenaar

tweede weekend van oktober: 13 en 14 oktober 2018

Feestcomité,
tel. 0474 36 21 50
Fotoclub Klik,
tel. 09 371 80 60

Scholencross

zondag 14 oktober 2018

Werkgroep sport Nevele vzw,
tel. 09 371 61 78

Merendree

Lentekermis

1ste zondag na Pasen: 7 en 8 april 2018

Feestcomité,
tel. 0495 22 82 39

Zomerkermis

4de zondag van augustus: 25 en 26 augustus 2018

Feestcomité,
tel. 0495 22 82 39

Rommelmarkt

dinsdag na 4de zondag van augustus: 28 augustus 2018

Feestcomité,
tel. 0495 22 82 39

Poesele

Meikermis

1ste zondag van mei: 5 en 6 mei 2018

Feestcomité,
tel. 0478 75 58 64

28 ste reuze barbecue

2de weekend van september: 8 en 9 september 2018

FC Poesele,
tel. 0475 74 31 02

Septemberkermis

2de zondag van september: 8 en 9 september 2018

Feestcomité,
tel. 0478 75 58 64

Vosselare

Sint-Pietersfeesten
(met aloude paardenwijding en rommelmarkt op zondag)

laatste zondag van juni (op St.Pietersdag): 23 en 24 juni 2018

Feestcomité,
tel. 0475 679 924

Septemberkermis

de zondag volgend op de septemberkermis van Nevele: 8 en 9 september 2018

Feestcomité,
tel. 0475 679 924

Sneukeltoer

de zondag volgend op de septemberkermis van Nevele: 9 september 2018

Feestcomité,
tel. 0475 679 924

TIP: raadpleeg ook de UiTinNevele agenda op de homepagina van deze website.
Voer uw activiteit in in de UiTdatabank (www.uitdatabank). Ze verschijnt dan automatisch in de UiTagenda in de gemeentelijke infokrant en in diverse andere agenda's zoals UiTinNevele, UiTinVlaanderen, uitinhetmeetjesland.be

Formulieren en reglementen?

Zie onder evenementen organiseren.