aaarss

Mantelzorgpremie

Personen die zorg verlenen aan zieken of ouderen komen in aanmerking voor een mantelzorgpremie. Deze premie bedraagt maximaal 300 euro en de hoogte van de premie wordt bepaald op basis van het aantal zorgdagen.
Je moet je aanvraag indienen tussen 1 januari en 31 maart 2018.

Voorwaarden:

  • de mantelzorger is gedomicilieerd en woonachtig in Nevele
  • mantelzorgers die de premie aanvragen moeten samenwonen met een zorgbehoevende van minstens 21 jaar
  • de zorgbehoevende scoort op de BEL-schaal minstens 30 punten en maximum 34 punten of heeft een score van 12 tot en met 14 punten op de school van de FOD Sociale Zekerheid
  • er wordt voldaan aan de inkomensgrens: voor alleenstaanden mag het netto belastbaar inkomen niet groter zijn dan 30 679,23 euro per jaar; voor gehuwden of samenwonende partners mag het gezamenlijke netto belastbaar inkomen niet groter zijn dan 36 257,47 euro per jaar

Meer info:
Sociaal Huis OCMW Nevele
Graaf Van Hoornestraat 26, Nevele
Tel. 09 371 93 44
lisa.vanroose@nevele.be