aaarss

Politie bevraagt opnieuw veiligheidsgevoel

Vanaf midden maart 2018 wordt de nieuwe editie van de Veiligheidsmonitor gelanceerd. Dit is een initiatief van de politie in samenwerking met de FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen.

Ook onze politiezone LoWaZoNe neemt deel aan deze (nationale) bevolkingsbevraging over verschillende veiligheidsthema’s. Zo polst men onder meer naar het (on)veiligheidsgevoel, preventie, buurtproblemen en de kwaliteit van het politieoptreden.

De vragenlijsten worden vanaf half maart verspreid. Wie via een statistische toevalssteekproef werd geselecteerd, zal de enquête in de bus krijgen. De antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.

De verzamelde informatie bevat waardevolle indicatoren voor de uitwerking van het toekomstige lokale veiligheidsbeleid. De resultaten worden begin 2019 verwacht zodat ze kunnen worden opgenomen in de nieuwe beleidsplannen.