aaarss

Hulp bij invullen belastingaangifte

Belastingambtenaren staan klaar om je te helpen met het invullen van jouw belastingaangifte:

 • op maandag 14 mei 2018 van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur in het gemeentehuis, raadzaal (eerste verdieping), Cyriel Buyssestraat 15 in Nevele;
 • op maandag 11 juni 2018 van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur in de sportzaal (cafetaria), Stationsstraat 19 in Landegem.

Let op: vanaf dit jaar moet je vooraf een afspraak maken om je aangifte te laten invullen!

 • Via een e-mail naar secretariaat@nevele.be Vermeld in jouw mail het rijksregisternummer, naam en adres, telefoon- of gsm-nummer en voorkeurtijdstip(pen). De gemeente stuurt je een bevestiging met vermelding van het juiste uur.
 • Of bel naar de dienst Burgerzaken, tel. 09 321 92 23. Hou je identiteitskaart bij de hand om jouw rijksregisternummer door te geven.
 • Of kom langs bij de dienst Burgerzaken, Cyriel Buyssestraat 15, 9850 Nevele. Breng jouw identiteitskaart mee.

Aandachtspunten:

 • Maak voor elke aangifte een afspraak. Als je de aangifte meebrengt van een andere persoon moet je dus twee afspraken maken. Breng dan ook een kopie van de identiteitskaart en een volmacht mee van die persoon.
 • Ook als je geen bruine enveloppe ontving, mag je een afspraak maken.
 • Wie een voorstel van vereenvoudigde aangifte (witte envelop) heeft ontvangen moet niets doen, tenzij je niet akkoord bent met de gegevens die erin vermeld staan.
 • De belastingambtenaar helpt je alleen je aangifte in te vullen. Hij geeft geen advies, geen vergelijking met vorige aanslagjaren, geen simulaties….
 • Aangiften van zelfstandigen vullen de belastingambtenaren niet in.

Experten van de FOD Financiën helpen je ook graag tussen 2 mei en 29 juni 2018 in de belastingkantoren van de FOD Financiën (Zuiderpoort Gent, Gaston Crommenlaan 6, Ledeberg), elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur (in juni tot 15.00 uur).

Meer info:

 • Raadpleeg de FAQ van FOD Financiën (www.fin.belgium.be)
 • Contacteer het Contact center van FOD Financiën, tel. 0257 257 57 (normaal tarief - elke dag beschikbaar van 8.00 tot 17.00 uur).