aaarss

Infoavond over assertiviteit en weerbaarheid

Assertiviteit is op een gepaste manier opkomen voor je persoonlijke belangen en uitdrukking geven aan je eigen gevoelens, gedachten en wensen. Voor kinderen en jongeren kan de druk hoog zijn om vlot contacten te leggen, om aangenaam te zijn en te doen wat anderen verwachten. Het is niet altijd gemakkelijk om jezelf te blijven en op te komen voor je eigen ideeën, zonder te twijfelen aan jezelf en zonder de ander aan te vallen.

Gezinsbond Nevele Plus, Hansbeke, Landegem en Merendree en Opvoedingspunt Nevele organiseren op dinsdag 29 mei 2018  een vormingsavond in OC Ter Kale (Brouwerijstraat 4, Landegem) waarin je leert hoe je kinderen kan stimuleren om weerbaar te zijn en een assertieve houding aan te nemen. Spreekster Lies Pauwels (oplossingsgericht therapeut en orthopedagoog) start stipt om 19.30 uur aan haar uiteenzetting. De inkom is gratis.