aaarss

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van een omgevingsvergunning

Door STORM 33 bvba (Antwerpen) werd een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend bij de Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen voor het oprichten van drie windturbines, het bouwen van bijhorende elektriciteitscabines, het inbuizen van grachten, het aanleggen van infiltratiegrachten, het aanleggen bijhorend kabeltracé, het snoeien en tijdelijk verplaatsen van bomen en struiken, het installeren van een houten poort en het installeren van een werfbord.

De aanvraag heeft betrekking op terreinen gelegen in Houtstraat, Kruisplas en Moorstraat in Nevele (Landegem).

Het openbaar onderzoek loopt tot en met 17 juni 2018. De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen.

De aanvraag kan tijdens het openbaar onderzoek worden ingekeken bij het gemeentebestuur (tijdens de openingsuren) op de dienst Grondgebiedzaken (Cyriel Buyssestraat 15 te Nevele) of via de link https://omgeving.geoportaal.be/#/nevele.Opgelet: bepaalde dossierstukken zijn mogelijks niet digitaal te bekijken, wegens auteursrechtelijke bescherming. Om deze stukken te bekijken moet u wel nog naar het gemeentehuis komen.

Bezwaren of opmerkingen kan u indienen via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen. Bezwaren moeten uiterlijk op 17 juni 2018 ingediend worden, met de vermelding van het dossiernummer OMV_2018033638.