aaarss

Speelstraten

Kinderen en jongeren moeten voldoende ruimte hebben om te spelen. Spelen is immers een recht voor alle kinderen. Jammer genoeg is het niet altijd mogelijk om op straat te spelen: er is te veel verkeer of de straten staan vol geparkeerde auto’s, bestelwagens, vrachtwagens …

Daarom is het principe van de speelstraat gecreëerd. Een speelstraat is een straat (of een deel van een straat) die tijdelijk autoluw wordt gemaakt, waardoor de hele breedte van de straat wordt voorbehouden voor spelende kinderen.

Tijdens de zomervakantie kunnen er ook in Nevele straten ingericht worden als speelstraten. De buurt moet zelf het initiatief nemen door een aanvraag in te dienen bij de Jeugddienst. Niet elke straat is geschikt als speelstraat, daarom wordt elke aanvraag eerst voor advies aan de lokale politie voorgelegd.

Op www.nevele.be/speelstraten vind je alle info terug over hoe jouw straat een speelstraat kan worden. De deadline voor het indienen van een aanvraag om deze zomer een speelstraat te organiseren is 24 juni 2018.

Meer info:
Jeugddienst
Tel. 09 321 92 29
jeugddienst@nevele.be