aaarss

Resultaten inspiratiesessies

De voorbije maanden organiseerden Deinze en Nevele vier inspiratiesessies over verschillende thema’s (vrijetijdsbesteding, digitale uitdagingen, welzijn & sociaal beleid en economische ontwikkelingen.

Iedere inspiratieavond bestond uit twee delen. In het begin van de avond trachtte een spreker alle aanwezigen te inspireren. Daarna stelden we zelf vragen en zochten we antwoorden bij het aanwezige publiek.

De presentaties en de resultaten van het interactieve gedeelte kan je bekijken op www.fusiedeinzenevele.be/resultaten-inspiratiesessies-2018.

Deze inspiratiesessies maken deel uit van een uitgebreidere omgevingsanalyse, die als basis zal dienen bij de opmaak van de meerjarenplanning.